Zastupitelstvo

Starosta obce: Zdeněk Zeman
Zástupce starosty: Ing. Pavel Roubal
Účetní: Ludmila Papežová

Členové obecního zastupitelstva: Zdeněk Zeman, Pavel Roubal, František Holada, Karel Rokos, Luboš Rokos, Miroslav Lhota ml., Jaroslav Hruška

Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná každou první neděli v měsíci od 19.30 hod v kanceláři Obecního úřadu. Zasedání jsou veřejně přístupná všem občanům.


Komise obce

Stavební: Ing. Jaroslav Hruška (předseda)
Pořádková: Miroslav Lhota ml. (předseda)
Sociální: František Holada (předseda)

Výbory

Finanční: Luboš Rokos (předseda)
Kontrolní: Karel Rokos (předseda)