Historie

Pramen na StražištiPodle dochovaných písemných zpráv patří Bratřice k nejstarším obcím na Pacovsku. První písemná zmínka o obci je z roku 1273. Je v ní uveden latinský název obce Sonebnar, který byl nejspíš odvozen z německého názvu Schoenebrunne (krásná studně, krásný pramen). Původní český název zněl Bratřetice, tj. ves lidí Bratřatových.

Zajímavost: Kvalitní voda teče v obci dodnes. Voda z kohoutku má vynikající chuť a kvalitou je vhodná i pro kojence.

Letecká fotografie CetuleOd druhé poloviny 13. století až do husitských válek patřily Bratřice církevní vrchnosti, strahovskému klášteru, poté se zde vystřídalo několik majitelů a po bitvě na Bílé hoře znovu připadly Strahovu.

K obci Bratřice patří i osada Cetule. První zmínka o Cetuli je v Zemských deskách r. 1614, berní rule. V ní jsou uvedena jména prvních osadníků.

Zajímavost: S většinou těchto jmen se v Bratřicích můžete setkat i dnes (např. Míka, Kotál, Rokos, Roubal, Janza, Adam a další).

Historická náves s rybníkemVýznamným přínosem pro obec byla od 2. poloviny 17. století uprostřed návsi vybudovaná kovárna, kolem které se soustřeďoval hospodářský i společenský život obce. V 18. a 19. století byly totiž Bratřice malou vesnicí s těžkou, málo úrodnou půdou, s převahou pěstování brambor, obilí, trochou lnu a ovoce.

Protože okolo obce vždy byly hluboké lesy s dostatkem dřeva, navrhl zde chyšecký farář založit skelné hutě, které pracovaly od roku 1836. Huť se nacházela u osady Cetule a jmenovala se Jarolímka. Fungovala přes 40 let, dokud se zásoba dřeva výrazně nesnížila.

Fotografie obecního úřadu za socialismu.Polovina 19. století a začátek století dvacátého nepřinesly Bratřicím nic dobrého. Války, nemoci a navíc nikdy nevídané krupobití v roce 1903 přinesly hodně bídy a utrpení. K rozvoji obce opět došlo za první republiky. Bylo postaveno mnoho nových budov, mimo jiné také obecní škola vybudovaná svépomocí občanů, a v roce 1936 byla do obce zavedena elektřina.

Kromě svých negativ přinesla doba socialismu naštěstí také výstavbu a úpravy dalších domů, kanalizaci a úpravy cest. Družstvo bylo založeno až v roce 1959 a postavilo v Bratřicích kravín i další hospodářské budovy. V současnosti už většina občanů nepracuje v zemědělství, ale dojíždí za prací do Pacova a do Lukavce.

Zajímavost: Rybník, který se nacházel na návsi v centru obce, byl zasypán v sedmdesátých letech minulého století. Původní kovárna vydržela až do roku 1971, kdy byla zbourána.