Obecní knihovna Bratřice

  • Obec Bratřice zřizuje obecní knihovnu již více než 100 let.
  • Knihovna se nachází ve druhém patře budovy obecního úřadu.
  • V současné době nabízí cca 800 knih z našeho knihovního fondu.

Půjčovní doba:

V současné době knihovna nefunguje. Zájem čtenářů nyní není. 

Půjčování knih a časopisů

  • Základní službou je samozřejmě nabídka knih a časopisů.
  • Půjčování všech titulů je zdarma.
  • Půjčuje se na jeden měsíc, pokud o knihu neprojeví v této době nikdo zájem, je možné výpůjčku prodloužit.
  • Právě nedostupnou knihu je možné si zamluvit.
  • Pokud je kniha poškozena nebo ztracena, je nutné ji samozřejmě zaplatit.

Okolní knihovny

Městská knihovna Pacov

Obecní knihovna malé vesnice má přeci jen omezenou nabídku. Velký výběr knih najdete v nedaleké v městské knihovně v Pacově. Tato knihovna také nabízí možnost objednat knihy pomocí meziknihovní výpůjční služby.

Informace o pacovské knihovně jsou na jejím webu.

Okresní knihovna Pelhřimov

Nejširší výběr pak má okresní knihovna v Pelhřimově.
Ta nabízí i elektronické katalogy dostupných knih.