Úřední deska obce Bratřice

Datum Věc Platnost Příloha
27.5.2024 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 25.3.2024 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. Program je v příloze. PDF
27.5.2024 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ZMĚNA TERMÍNU PDF
20.5.2024 Oznámení o době a místě konání voleb. Starosta obce Bratřice podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentů a o změně některých zákonů oznamuje: Volby do Evropského parlamentu se uskuteční: dne 07.06.2024 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a dne 08.06.2024 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Místem konání voleb je: volební místnost Obecního úřadu v Bratřicích. Bratřice 11, 395 01 Pacov
13.5.2024 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území PDF
29.4.2024 Porovnání všech položek výpoctu (kalkulace) cen pro vodné a stocné za kalendární rok 2023 a dosažené skutecnosti v témže roce PDF
26.4.2024 Obecní úřad Bratřice tímto oznamuje, že zapisovatelem volební komise byla jmenována paní Marie Humešová
8.4.2024 Obecní úřad Bratřice tímto oznamuje, že v naší obci byl zřízen jeden volební okrsek se sídlem v budově obecního úřadu, tj. Bratřice 11, pošta 395 01 Pacov
8.4.2024 Starosta obce určil na základě § 16 odst. 1 písm. c volebního zákonapočet členů volební komise na 5.
25.3.2024 Zápis z 14. schůze schůze zastupitelstva obce Bratřice. PDF
25.3.2024 Rozpočtové opatření č. 2, schválené Radou Svazku obcí mikroregionu Stražiště dne 14.3.2024
15.3.2024 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 25.3.2024 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. Program je v příloze. PDF
4.3.2024 Zápis z 13. schůze schůze zastupitelstva obce Bratřice. PDF
26.2.2024 Výroční zpráva o činnosti orgánů obce Bratřice v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2023 PDF
26.2.2024 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina“ Web s dokumenty.
19.2.2024 SOM Strážiště: Rozpočtové opatření č. 1/2024.
19.2.2024 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 4.3.2024 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. Program je v příloze. PDF
31.12.2023 Rozpočtové opatření číslo 7/2023 PDF
21.12.2023 Zápis z 12. schůze zastupitelstva obce Bratřice. PDF
19.12.2023 Rozpočet obce Bratřice na rok 2024. PDF
11.12.2023 DSO SOMPO: schválený rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na 2025-2027
11.12.2023 SOM Strážiště: Schválený rozpočet SOM Stražiště na rok 2024
1.12.2023 Návrh rozpočtu obce Bratřice na rok 2024 PDF
1.12.2023 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 18.12. 2023 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. Program je v příloze. PDF
30.11.2023 Rozpočtové opatření číslo 6/2023. PDF
16.11.2023 Návrh rozpočtu SOM Stražiště na rok 2024.
6.11.2023 Rozpočtové opatření 7/2023 SOM Stražiště.
6.11.2023 Návrh rozpočtu DSO SOMPO pro rok 2024 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na 2025-2027 DSO SOMPO.
31.10.2023 Rozpočtové opatření číslo 5/2023. PDF
30.10.2023 Zápis z 11. schůze zastupitelstva obce Bratřice. PDF
16.10.2023 Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Bratřice – oznámení o rozšíření obvodu pozemkových úprav PDF
16.10.2023 Pozvánka na úvodní jednání komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bratřice. Úvodní jednání se uskuteční dne 8. listopadu 2023 v 16 hodin v sále Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
2.10.2023 Rozpočtové opatření číslo 4/2023. PDF
2.10.2023 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná ve středu 25.10.2023 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. Program je v příloze. PDF
14.9.2023 Rozpočtové opatření číslo 3/2023. PDF
28.8.2023 Zápis z 10. schůze zastupitelstva obce Bratřice. PDF
7.8.2023 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 28.8.2023 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. Program je v příloze. PDF
31.7.2023 Zápis z 9. schůze zastupitelstva obce Bratřice. PDF
10.7.2023 Schválený závěrečný účet obce Bratřice za rok 2022. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bratřice za rok 2022. PDF

PDF
30.6.2023 Zápis z 8. schůze zastupitelstva obce Bratřice. PDF
29.6.2023 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná ve čtvrtek 20.7.2023 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. Program je v příloze. PDF
19.6.2023 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná ve čtvrtek 29.6.2023 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. Program je v příloze. PDF
13.6.2023 Návrh závěrečného účtu obce Bratřice za rok 2022. PDF
13.6.2023 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bratřice za rok 2022 PDF
13.6.2023 Zápis z 7. schůze zastupitelstva obce Bratřice. PDF
9.6.2023 Rozpočtové opatření 2/2023. PDF
29.5.2023 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 12.6.2023 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. Program je v příloze. PDF
4.5.2023 Zápis z 6. schůze zastupitelstva obce Bratřice. PDF
24.4.2023 Rozpočtové opatření číslo 1/2023. PDF
21.4.2023 Porovnání všech položek výpoctu (kalkulace) cen pro vodné a stocné za rok 2022 odběratelské PDF
21.4.2023 Porovnání všech položek výpoctu (kalkulace) cen pro vodné a stocné za rok 2022 provozovatelské PDF
17.4.2023 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 1.5.2023 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. Program je v příloze. PDF
27.3.2023 Rozpočtové provizorium DSO SOMPO pro rok 2023 bylo schváleno 20.12.2022 radou DSO SOMPO a zveřejněno na stránkách DSO SOMPO dne 30.12.2022. Do listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři starosty Města Černovice, Mariánské nám. 718, 39494 Černovice.
27.3.2023 Zápis z 5. schůze zastupitelstva obce Bratřice. PDF
10.3.2023 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 20.3.2023 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. Program je v příloze. PDF
6.3.2023 Zveřejnění informací o schváleném rozpočtovém opatření č. 1, schváleného Radou Svazku obcí mikroregionu Stražiště dne 27.2.2023, PDF
27.2.2023 Výroční zpráva o činnosti orgánů obce Bratřice v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2022 PDF
13.2.2023 Zápis z 4. schůze zastupitelstva obce Bratřice. PDF
13.2.2023 Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti - komplexní pozemkové úpravy v obci Bratřice PDF
23.1.2023 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 6.2.2023 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. Program je v příloze. PDF
9.1.2023 Zpracovaný návrh Aktualizace č. 9 ZÚR KrV včetně dokumentace Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je v tištěné podobě k nahlédnutí na Krajském úřadě Kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního řádu, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava. Přímá adresa je následující: https://gispbox.kr-vysocina.cz/ost/projednani-upd/public/. PDF
29.12.2022 Schválený rozpočet obce Bratřice na rok 2023. PDF
29.12.2022 Starosta obce BRATŘICE podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje: Volba prezidenta České republiky se koná v pátek 13. ledna 2023 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 14. ledna 2023 od 8:00 do 14:00. Případné druhé kolo volby prezidenta republiky se uskuteční dne 27. ledna 2023 od 14 do 22 hodin a dne 28. ledna 2023 od 8 do 14 hodin. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově OÚ Bratřice. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Voliči budou nejpozději 3 dny přede dnem voleb dodány hlasovací lístky. Ve dnech volby prezidenta na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.
Zveřejnění informací o schváleném rozpočtovém opatření č. 6, schváleného Radou Svazku obcí mikroregionu Stražiště dne 12.12.2022. PDF
19.12.2022 Zápis z 3. schůze zastupitelstva obce Bratřice. PDF
5.12.2022 Schválený střednědobý výhled rozpočtu SOM Stražiště na rok 2024-2026 byl schválen dne 28.11.2022 a zveřejněn dne 5.12.2022 v elektronické podobě na stránkách:https://www.straziste.cz/mikroregion-straziste/ Schválený rozpočet byl zveřejněn dne 5.12.2022.
28.11.2022 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 12.12.2022 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. Program je v příloze. PDF
28.11.2022 Obecní úřad Bratřice tímto oznamuje, že zapisovatelem volební komise pro volby prezidenta republiky 13. a 14. 1. 2023 byla jmenována paní Eva Rokosová, Bratřice 9.
21.11.2022 Obec Bratřice vyzývá zájemce o zajištění prací v obecních lesích, aby se přihlásili v kanceláři obecního úřadu v Bratřicích (každé pondělí 19–21 hod). 11.12.2022 PDF
14.11.2022 Rozpočtové opatření číslo 5/2022. PDF
14.11.2022 Obecní úřad Bratřice tímto oznamuje, že v naší obci byl zřízen jeden volební okrsek se sídlem v budově obecního úřadu, tj. Bratřice 11, pošta 395 01 Pacov. Starosta obce určil na základě par. 14c volebního zákona počet členů volební komise na 4. volby prezidenta republiky 2023
14.11.2022 Zápis z 2. schůze zastupitelstva obce Bratřice. PDF
7.11.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZ ČR. PDF
31.10.2022 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 14.11.2022 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. Program je v příloze. PDF
27.10.2022 Záměr prodeje části pozemků č. 1207 a 1247 podle přiložené části geometrického plánu. PDF
27.10.2022 Zápis z 1. schůze zastupitelstva obce Bratřice. PDF
19.10.2022 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná ve čtvrtek 27.10.2022 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. Program je v příloze. PDF
19.10.2022 Usnesení ustavujícího zasedání Zastupitelstva Obce Bratřice konaného dne 17. 10. 2022. (Celý zápis v příloze.) 1. Zastupitelstvo obce Bratřice schválilo program ustavujícího zasedání. 2. Zastupitelstvo obce Bratřice schválilo veřejnou volbu starosty a místostarosty. 3. Zastupitelstvo obce Bratřice schválilo počet místostarostů obce na 1. 4. Zastupitelstvo obce Bratřice schvaluje volbu starosty pana Zdeňka Zemana. 5. Zastupitelstvo obce Bratřice schvaluje volbu místostarosty pana Ing. Pavla Roubala. 6. Zastupitelstvo obce Bratřice schvaluje zřízení výborů obce s počtem členů 3, z toho jeden předseda výboru. 7. Zastupitelstvo obce Bratřice schvaluje volbu předsedy stavební výboru: Ing. Jaroslav Hruška. 8. Zastupitelstvo obce Bratřice schvaluje volbu předsedy kontrolního výboru: Lubomír Rokos. 9. Zastupitelstvo obce Bratřice schvaluje volbu předsedy finančního výboru: Nikola Zemanová. 10. Zastupitelstvo obce Bratřice schvaluje volbu předsedy pořádkového výboru: Miroslav Lhota. 11. Zastupitelstvo obce Bratřice schvaluje volbu předsedy sociálního výboru: Marie Humešová. 12. Zastupitelstvo obce Bratřice schvaluje odměny starosty, místostarosty, předsedů a členů výborů. PDF
10.10.2022 Rozpočtové opatření č. 4, schváleného Radou Svazku obcí mikroregionu Stražiště dne 4.10.2022. PDF
8.10.2022 Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná dne 17.10. 2022 v 19.30 hod v kanceláři obecního úřadu v Bratřicích, Bratřice 11. Program zasedání je v přiloženém PDF souboru. PDF
20.9.2022 Rozpočtové opatření číslo 4/2022. PDF
20.9.2022 Zápis z 28. schůze zastupitelstva obce Bratřice. PDF
12.9.2022 Rozpočtové opatření číslo 3/2022. PDF
8.9.2022 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce. PDF
5.9.2022 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 19.9.2022 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. Program je v příloze. PDF
26.8.2022 Zápis z 27. schůze zastupitelstva obce Bratřice. PDF
8.8.2022 Obecní úřad Bratřice tímto oznamuje, že zapisovatelem volební komise byl jmenována paní Eva Rokosová.
8.8.2022 Rozpočtové opatření č. 2. PDF
8.8.2022 Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků s městem Pacov. Předmětem veřejnoprávní smlouvy je závazek, že orgány města Pacov budou vykonávat ve správním obvodu obce Bratřice přenesenou působnost svěřenou orgánům obce Bratřice v rozsahu stanoveném ustanovením § 60 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů - tj. projednávat přestupky • proti pořádku ve státní správě spáchaných porušením povinnosti stanovené v nařízení obce nebo kraje, • proti pořádku v územní samosprávě, • proti veřejnému pořádku, • proti občanskému soužití a • proti majetku a přestupky stanovené zvláštními právními předpisy na úseku přestupků. Na základě této smlouvy se tak Městský úřad Pacov stává místně příslušným správním orgánem k vedení řízení o přestupcích, pro správní obvod obce Bratřice. stále PDF
1.8.2022 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 22.8.2022 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. Program je v příloze. PDF
4.7.2022 Rozpočtové opatření číslo 1/2022. PDF
4.7.2022 Svazek obcí mikroregionu Stražiště za rok 2021: - Závěrečný účet byl schválen dne 27.6.2022 Členskou schůzí a zveřejněn dne 28.6.2022 v elektronické podobě na stránkách https://www.straziste.cz/mikroregion-straziste/ - V listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři SOM Stražiště, nám. Svobody 320, 395 01 Pacov
2.7.2022 Počet členů zastupitelstva obce Bratřice je 9 (dle §67 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích). Obecní úřad Bratřice tímto oznamuje, že v naší obci byl zřízen jeden volební okrsek se sídlem v budově obecního úřadu, tj. Bratřice 11, pošta 395 01 Pacov. Potřebný počet podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty je 8, pro sdružení nezávislých kandidát kandidátů 11. Starosta obce určil na základě par. 14c volebního zákona počet členů volební komise na 4.
20.6.2022 Zápis z 26. schůze zastupitelstva obce Bratřice. PDF
30.5.2022 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 13.6.2022 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. Program je v příloze. PDF
19.5.2022 Zápis z 25. schůze zastupitelstva obce Bratřice. PDF
15.5.2022 Určení mírnějšího hygienického limitu pro ukazatel acetochlor ESA v pitné vodě. Doporučení: kojencům do věku 1 roku, kojícím matkám a těhotným se doporučuje použití balené vody. PDF
2.5.2022 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v neděli 15.5.2022 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. Program je v příloze. PDF
25.4.2022 Mikroregion Stražiště - schválené rozpočtové opatření č.1 z 20.4.2022 bylo zveřejněno dne 22.4.2022 v elektronické podobě na stránkách https://www.straziste.cz - V listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři SOM Stražiště, nám. Svobody 320, 395 01 Pacov
22.4.2022 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce - voda pro Salačovu Lhotu PDF
22.4.2022 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce, Obec Bratřice, voda a kanalizace. PDF
11.4.2022 Závěrečný účet obce Bratřice za rok 2021.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bratřice
PDF
PDF
11.4.2022 Zápis z 24. schůze zastupitelstva obce Bratřice. PDF
4.4.2022 Zveřejnění informace ohledně schváleného rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Stražiště pro rok 2022. - Schválený rozpočet byl zveřejněn dne 30.3.2022 v elektronické podobě na stránkách https://www.straziste.cz/mikroregion-straziste/ - V listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři SOM Stražiště, nám. Svobody 320, 395 01 Pacov
18.3.2022 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 4.4.2022 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. Program je v příloze. PDF
18.3.2022 Výkaz FIN2-12/M za rok 2021. PDF
18.3.2022 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bratřice
PDF
PDF
7.3.2022 Oznámení o zahájení celoplošné aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) PDF
7.3.2022 Návrh rozpočtu SOM Stražiště na rok 2022 PDF
4.2.2022 Zápis z 23. schůze zastupitelstva obce Bratřice. PDF
10.1.2022 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 31.1.2022 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. Program je v příloze. PDF
10.1.2022 Rozpočtové opatření č. 7/2021. PDF
3.1.2022 Svazek obcí mikroregionu Stražiště, nám. Svobody 320, 395 01 Pacov, IČO: 70968721, www.straziste.cz- Schválené rozpočtové opatření č.4 z 21.12.2021 bylo zveřejněno dne 22.12.2021 v elektronické podobě na stránkách https://www.straziste.cz V listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři SOM Stražiště, nám. Svobody 320, 395 01 Pacov
3.1.2022 Dobrovolný svazek obcí SOMPO Roučkovice 63, 395 01 Pacov, IČ: 07831137; www.sompo-dso.cz Schválené rozpočtové opatření č.2 bylo zveřejněno dne 22.12.2021 v elektronické podobě na stránkách https://www.sompo-dso.cz/ V listinné podobě je tento dokument k nahlédnutí v kanceláři starosty Města Černovice, Mariánské nám. 718, 394 94 Černovice.
6.12.2021 Zápis z 22. schůze zastupitelstva obce Bratřice. PDF
6.12.2021 Rozpočtové opatření č. 6/2021. PDF
6.12.2021 SOM Stražiště: Schválený střednědobý výhled rozpočtu SOM Stražiště na rok 2023-2025 byl schválen dne 29.11.2021 a zveřejněn dne 2.12.2021 v elektronické podobě na stránkách https://www.straziste.cz/mikroregion-straziste/ - Schválené rozpočtové provizorium na rok 2022 bylo schválené dne 29.11.2021 a zveřejněné dne 2.12.2021 v elektronické podobě na stránkách https://www.straziste.cz/mikroregion-straziste/ - V listinné podobě jsou tyto dokumenty k nahlédnutí v kanceláři SOM Stražiště, nám. Svobody 320, 395 01 Pacov
6.12.2021 DSO SOMPO - Schválený rozpočet byl zveřejněn dne 2.12.2021 v elektronické podobě na stránkách https://www.sompo-dso.cz/ - Schválený střednědobý výhled rozpočtu DSO SOMPO 2023-2025 byl zveřejněn dne 2.12.2021 v elektronické podobě na stránkách https://www.sompo-dso.cz/ - V listinné podobě jsou tyto dokumenty k nahlédnutí v kanceláři starosty Města Černovice, Mariánské nám. 718, 394 94 Černovice.
25.11.2021 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 6.12.2021 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. Program je v příloze. PDF
16.11.2021 Obecně závazná vyhláška obce Bratřice č. 1./2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (Také ji trvale najdete na stránce Obecně závazné vyhlášky.) PDF
15.11.2021 Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Bratřice do roku 2027. PDF
15.11.2021 Rozpočet obce Bratřice na rok 2022. PDF
9.11.2021 Zápis z 21. schůze zastupitelstva obce Bratřice. PDF
8.11.2021 Návrh rozpočtu DSO SOMPO na rok 2022 byl zveřejněn v elektronické podobě na stránkách www.sompo-dso.cz dne 2.11.2021. Do listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři starosty Města Černovice, Mariánské nám. 718, 394 94 Černovice. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO SOMPO na roky 2023-2025 byl zveřejněn v elektronické podobě na stránkách www.sompo-dso.cz dne 2.11.2021. Do listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři starosty Města Černovice, Mariánské nám. 718, 394 94 Černovice.
8.11.2021 Bakteriální znečištění ve vodě již není, voda je pitná bez převaření.
8.11.2021 Obec Bratřice tímto podle par. § 39 Zákona o obcích zveřejňuje záměr prodeje pozemku č. 168/10 k. ú. Bratřice o výměře 150 m2 Viz přiložený snímek pozemkové mapy v příloze. PDF
25.10.2021 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 8.11.2021 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. Program je v příloze. PDF
18.10.2021 V obecním vodovodu bylo zjištěno mírné bakteriologické znečištění. Hygienická stanice doporučuje vodu k pitným účelům používat pouze pro převaření. Vodu vydesinfikujeme a jakmile bude v pořádku, budeme vás informovat.
11.10.2021 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Bratřice z rok 2021. PDF
11.10.2021 Střednědobý výhled rozpočtu obce Bratřice do roku 2027. PDF
11.10.2021 FIN2-12-M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 30.9.2021 PDF
11.10.2021 Návrh rozpočtu obce Bratřice na rok 2022. PDF
4.10.2021 Rozpočtové opatření číslo 5-2021 PDF
23.9.2021 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční: v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin Místem konání voleb je: volební místnost Obecního úřadu v Bratřicích. Bratřice 11, 395 01 Pacov. Mimořádné opatření: K volbám je zapotřebí jít s nasazenou ochranou obličeje (respirátor s filtrační účinností mn. 94 %). 10.10.2021
6.9.2021 Zápis z 20. schůze zastupitelstva obce Bratřice. PDF
6.9.2021 Rozpočtové opatření číslo 4-2021 PDF
30.8.2021 Zápis z 19. schůze zastupitelstva obce Bratřice. PDF
23.8.2021 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 6.9.2021 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. Program je v příloze. PDF
9.8.2021 Starosta obce určil na základě par. 14c odst. 1 písm. c) volebního zákona minimální počet členů volební komise na 4. Obecní úřad Bratřice tímto oznamuje, že v naší obci byl zřízen jeden volební okrsek se sídlem v budově obecního úřadu, tj. Bratřice 11, pošta 395 01 Pacov.
9.8.2021 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 23.8.2021 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. Program je v příloze. PDF
3.8.2021 Zápis z 18. schůze zastupitelstva obce Bratřice. PDF
19.7.2021 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 2.8.2021 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. Program je v příloze. PDF
12.7.2021 Svazek obcí mikroregionu Stražiště, nám. Svobody 320, 395 01 Pacov, IČO: 70968721, www.straziste.cz. - Závěrečný účet byl schválen dne 29.6.2021 Členskou schůzí a zveřejněn dne 8.7.2021 v elektronické podobě na stránkách https://www.straziste.cz/mikroregion-straziste/ - V listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři SOM Stražiště, nám. Svobody 320, 395 01 Pacov
12.7.2021 Rozpočtové opatření číslo 3-2021 PDF
28.6.2021 Obec Bratřice tímto podle par. § 39 Zákona o obcích zveřejňuje záměr prodeje pozemku č. 494/49 k. ú. Bratřice o výměře 64 m2 záměr prodeje pozemku č. 494/50 k. ú. Bratřice o výměře 35 m2 záměr prodeje pozemku č. 494/51 k. ú. Bratřice o výměře 168 m2 Viz přiložený snímek pozemkové mapy v příloze. PDF
28.6.2021 Schválený rozpočet DSO SOMPO pro rok 2021, Střednědobý výhled rozpočtu DSO SOMPO 2021-2023, Závěrečný účet DSO SOMPO 2020 PDF
21.6.2021 Zápis z 17. schůze zastupitelstva obce Bratřice. PDF
21.6.2021 Závěrečný účet za rok 2020. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bratřice. Rozvaha za rok 2020. Výsledovka za rok 2020. PRILOHA0000000687. PDF
14.6.2021 Zpráva o přezkoumání hospodaření 2020 SOM Stražiště PDF
14.6.2021 Návrh závěrečného účtu SOM Stražiště 2020 PDF
31.5.2021 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 21.6.2021 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. Program je v příloze. PDF
31.5.2021 Závěrečný účet za rok 2020 - návrh. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bratřice. Rozvaha za rok 2020. Výsledovka za rok 2020. PRILOHA0000000687. PDF
24.5.2021 DSO SOMPO: Návrh závěrečného účtu za rok 2020. PDF
17.5.2021 Návrh rozpočtu DSO SOMPO na rok 2021 PDF
17.5.2021 Zápis z 16. schůze zastupitelstva obce Bratřice. PDF
3.5.2021 Rozpočtové opatření číslo 2-2021 PDF
29.4.2021 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 10.5.2021 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. Program je v příloze. PDF
26.4.2021 Schválený rozpočet Svazku obcí mikroregionu Stražiště byl zveřejněn dne 26.4.2021 v elektronické podobě na stránkách https://www.straziste.cz/mikroregion-straziste/ V listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři SOM Stražiště, nám. Svobody 320, 395 01 Pacov
20.4.2021 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce. PDF
12.4.2021 Rozpočtové opatření číslo 1/2021. PDF
23.2.2021 Zápis z 15. schůze zastupitelstva obce Bratřice. PDF
22.2.2021 Oznámení o sčítání lidu v roce 2021. Viz příloha. PDF
10.2.2021 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 22.2.2021 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. Program je v příloze. PDF
17.12.2020 Rozpočtové opatření č.6/2020. PDF
17.12.2020 Rozpočtové opatření č.5/2020. PDF
1.12.2020 Zápis z 14. schůze zastupitelstva obce Bratřice. PDF
1.12.2020 Schválený rozpočet obce Bratřice na rok 2021. PDF
23.11.2020 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: Stanovení ochranného pásma vodního zdroje HB -1 pro obec Bratřice, v k.ú. Bratřice PDF
9.11.2020 Obec Bratřice tímto podle par. § 39 Zákona o obcích zveřejňuje záměr prodeje pozemků č. 494/46 k. ú. Bratřice o výměře 70 m2, č. 494/47 k. ú. Bratřice o výměře 44 m2, č. 494/48 k. ú. Bratřice o výměře 83 m2 v k.ú. Bratřice. Snímek pozemkové mapy je v příloze. PDF
9.11.2020 Obec Bratřice tímto podle par. § 39 Zákona o obcích zveřejňuje záměr prodeje pozemku č. 1206/47 o výměře 12 m2 v k.ú. Bratřice. Snímek pozemkové mapy je v příloze. PDF
9.11.2020 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 30.11.2020 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. Program je v příloze. PDF
26.10.2020 Oznámení o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina PDF
19.10.2020 Návrh rozpočtu na rok 2021. PDF
19.10.2020 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU sestavený k 20.9.2020 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ (FIN) PDF
19.10.2020 SVAZEK OBCÍ MIKROREGIONU STRAŽIŠTĚ: návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2023 PDF
12.10.2020 Zápis z 13. schůze zastupitelstva obce Bratřice. PDF
12.10.2020 Rozpočtové opatření číslo 4. PDF
5.10.2020 Oznámení starosty o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky - 2. kolo. PDF
14.9.2020 Jak volit - přehledný leták pro voliče o opatřeních při volbách. PDF
14.9.2020 Oznámení starosty o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Kraje Vysočina a Senátu Parlamentu České republiky. PDF
14.9.2020 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 5.10.2020 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. Program je v příloze. PDF
7.9.2020 Rozpočtové opatření číslo 3. PDF
17.8.2020 Obecní úřad Bratřice tímto oznamuje, že zapisovatelem volební komise byl jmenována paní Marie Humešová, Bratřice 2.
10.8.2020 Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě č. 9/2020 PDF
10.8.2020 Oznámení o zveřejnění dokumentů - Mikroregion Stražíště PDF
10.8.2020 Rozpočtové opatření číslo 2/2020. PDF
27.7.2020 Zápis z 12. schůze zastupitelstva obce Bratřice. PDF
27.7.2020 Volby do Zastupitelstev krajů Volby do senátu parlamentu ČR Starosta obce určil na základě par. 14 volebního zákona minimální počet členů volební komise na 4. Obecní úřad Bratřice tímto oznamuje, že v naší obci byl zřízen jeden volební okrsek se sídlem v budově obecního úřadu, tj. Bratřice 11, pošta 395 01 Pacov. 3.10.2020
13.7.2020 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 27.7.2020 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. Program je v příloze. PDF
6.7.2020 Příspěvky na hospodaření v lesích od 01.07.2020 PDF
6.7.2020 OZNÁMENÍ A VÝZVA O AKTUALIZACI ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP PACOV – 5. ÚPLNÁ AKTUALIZACE - 2020 PDF
25.5.2020 Zápis z 11. schůze zastupitelstva obce Bratřice. PDF
18.5.2020 Schválený závěrečný účet Obce Bratřice za rok 2019. PDF
4.5.2020 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 18.5.2020 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. Program je v příloze. PDF
4.5.2020 Rozpočtové opatření číslo 1. PDF
27.4.2020 Schválený rozpočet Mikroregionu Stražiště PDF
27.4.2020 Aktualizace 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina PDF
6.4.2020 Závěrečný účet za rok 2019 - návrh PDF
6.4.2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bratřice PDF
2.4.2020 Veřejná vyhláška: Aktualizace 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. PDF
24.2.2020 Návrh rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Stražiště pro rok 2020 PDF
24.2.2020 DSO SOMPO, 1. návrh střednědobého výhledu 2. návrh rozpočtu – (součásti je výkaz FIN 2-12 2019) 3. návrh závěrečného účtu 4. RO č.3 WEB
10.2.2020 Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení komplexní pozemkové úpravy k.ú. Bratřice PDF
10.2.2020 Zápis ze 10. zasedání Zastupitelstva obce Bratřice. PDF
3.2.2020 O Z N Á M E N Í vyhlášení revize katastru nemovitostí PDF
20.1.2020 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí dne 3. 2. 2020 ve 20.00 hod PDF
20.1.2020 DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ SOMPO. Oznámení o zveřejnění dokumentů. Návrhy střednědobých výhledů rozpočtu a schválené střednědobé výhledy jsou zveřejňovány vždy na internetových stránkách http://www.sompo-dso.cz/#uredni-deska a v listinné podoběk nahlédnutí v kanceláři Měú Černovice, Mariánské náměstí 718, 394 94 Černovice popředchozí domluvě s předsedou Mgr. Janem Brožkem, tel. 776 286 416.Návrhy rozpočtu a schválené rozpočty jsou zveřejňovány také na stránkáchhttp://www.sompo-dso.cz/#uredni-deska a v listinné podobě taktéž k nahlédnutí v kancelářiMěú Černovice, Mariánské náměstí 718, 394 94 Černovice po předchozí domluvě spředsedou Mgr. Janem Brožkem, tel. 776 286 416.Závěrečné účty jsou zveřejňovány ve stupni návrhu i schváleného dokumentu nahttp://www.sompo-dso.cz/#uredni-deska a do listinné podoby dokumentů je možno nahlédnouv kanceláři Měú Černovice, Mariánské náměstí 718, 394 94 Černovice po předchozí domluvěs předsedou Mgr. Janem Brožkem, tel.776 286 416. DSO SOMPO úřední deska
13.1.2020 Rozpočtové opatření č. 5. PDF
30.12.2019 Schválený střednědobý rozpočtový výhled obce Bratřice na léta 2021 až 2023. PDF
30.12.2019 Schválený rozpočet obce Bratřice na rok 2020. PDF
9.12.2019 Zápis ze 9. zasedání Zastupitelstva obce Bratřice. PDF
9.12.2019 ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Bratřice č. 2/2019, o místním poplatku ze psů. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2020. PDF
9.12.2019 ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Bratřice č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2020 PDF
29.11.2019 Rozpočtové opatření číslo 4. PDF
29.11.2019 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 9.12.2019 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. Program je v příloze. PDF
4.11.2019 Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva obce Bratřice. PDF
21.10.2019 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 4.11.2019 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. Program je v příloze. PDF
21.10.2019 FIN Obce Bratřice 2 -12-M PDF
21.10.2019 Návrh rozpočtu na rok 2020 PDF
21.10.2019 Návrh - střednědobý výhled rozpočtu Obce Bratřice. PDF
7.10.2019 Rozpočtové opatření číslo 3. PDF
30.9.2019 Pozvánka na členskou schůzi DSO Sompo. PDF
2.9.2019 Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Bratřice. PDF
2.9.2019 Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019. PDF
26.8.2019 Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. PDF
19.8:2019 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 2.9.2019 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
12.8.2019 Veřejná vyhláška: aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. PDF
22.7.2019 Rozpočtové opatření číslo 2. PDF
15.7.2019 Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Bratřice. PDF
25.6.2019 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 15.7.2019 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
10.6.2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí - UZ.R-Lukavec -Pacov 2. a 3.etapa-silnice PDF
10.6.2019 Veřejná vyhláška - oznámení o rozhodnutí KÚ Kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního řádu PDF
27.5.2019 Informace Svazku obcí mikroregionu Stražiště. Návrh závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Stražiště je zveřejněn na webových stránkách Svazku obcí mikroregionu Stražiště. https://www.straziste.cz/old/?cat=101 Do listinné podoby výše uvedeného dokumentu je možné nahlédnout v kanceláři Svazku obcí mikroregionu Stražiště, Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov (budova radnice – přízemí). Kontakt na osobu odpovědnou za dokument: Bc. Jiří Hodinka, tel. 776 615 478, e-mail: jiri.hodinka@gmail.com
21.5.2019 Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva obce Bratřice. PDF
9.5.2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu: volby se konají:v pátek dne 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin av sobotu dne 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodinMístem konání voleb je: volební místnost Obecního úřadu v Bratřicích.Bratřice 11, 395 01 Pacov
6.5.2019 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 20.5.2019 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
21.4.2019 Obec Bratřice tímto podle par. § 39 Zákona o obcích zveřejňuje záměr prodeje/směny pozemku č. 1211/14 o výměře 16m2. PDF
8.4.2019 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Bratřice. PDF
1.4.2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019. PDF
1.4.2019 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BRATŘICE ZA ROK 2018 PDF
25.3.2019 Starosta obce určil na základě par. 16 zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu minimální počet členů volební komise na 4. Obecní úřad Bratřice tímto oznamuje, že v naší obci byl zřízen jeden volební okrsek se sídlem v budově obecního úřadu, tj. Bratřice 11, pošta 395 01 Pacov. 25.5.2019
11.3.2019 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 1.4.2019 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
11.3.2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bratřice za rok 2018. PDF
11.3.2019 Přílohy za rok 2018. PDF
11.3.2019 FIN za rok 2018. PDF
11.3.2019 Výsledovka za rok 2018. PDF
11.3.2019 Rozvaha za rok 2018. PDF
11.3.2019 Návrh závěrečného účtu obce Bratřice ze rok 2018 a zpráva auditora. PDF
12.2.2019 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Bratřice. PDF
28.1.2019 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 11.2.2019 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
8.1.2019 Schválený rozpočet obce Bratřice na rok 2019. PDF
7.1.2019 Rozpočtové opatření číslo 5. PDF
18.12.2018 Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Bratřice. PDF
3.12.2018 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 17.12.2018 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
24.11.2018 Zápis ze 1. zasedání Zastupitelstva obce Bratřice. PDF
12.11.2018 Návrh rozpočtu na rok 2019. PDF
12.11.2018 Návrh rozpočtu na rok 2019 - FIN2-12 - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu. PDF
12.11.2018 Rozpočtové opatření číslo 4. PDF
5.11.2018 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 19.11.2018 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
2.11.2018 Usnesení ustavujícího zasedání Zastupitelstva Obce Bratřice (dále ZO) konaného dne 28. 10. 2018. 1. ZO schválilo program ustavujícího zasedání. 2. ZO schválilo veřejnou volbu starosty a místostarosty. 3. ZO schválilo počet místostarostů obce na 1. 4. ZO schvaluje volbu starosty pana Zdeňka Zemana. 5. ZO schvaluje volbu místostarosty pana Ing. Pavla Roubala. 6. ZO schvaluje zřízení výborů obce s počtem členů 3, z toho jeden předseda výboru. 7. ZO schvaluje volbu předsedy stavební výboru: Ing. Jaroslav Hruška. 8. ZO schvaluje volbu předsedy kontrolního výboru: Marek Rokos. 9. ZO schvaluje volbu předsedy finančního výboru: Lubomír Rokos. 10. ZO schvaluje volbu předsedy pořádkového výboru: Miroslav Lhota. 11. ZO schvaluje volbu předsedy sociálního výboru: František Holada. 12. ZO schvaluje odměny starosty, místostarosty, předsedů a členů výborů. Kompletní zápis z ustavujícího zasedání je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři OÚ Bratřice v úředních hodinách.
20.10.2018 Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná dne 28.10. 2018 v 19.30 hod v kanceláři obecního úřadu v Bratřicích, Bratřice 11. Program zasedání je v přiloženém PDF souboru. PDF
8.10.2018 Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Bratřice.

 

Archiv:

Starší zápisy z úřední desky jsou k nahlédnutí v úřední době na Obecním úřadě v Bratřicích a mohou být na požádání zaslány e-mailem.