Úřední deska obce Bratřice

Datum Věc Platnost Příloha
6.9.2021 Zápis z 20. schůze zastupitelstva obce Bratřice. PDF
6.9.2021 Rozpočtové opatření číslo 4-2021 PDF
30.8.2021 Zápis z 19. schůze zastupitelstva obce Bratřice. PDF
23.8.2021 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 6.9.2021 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. Program je v příloze. PDF
9.8.2021 Starosta obce určil na základě par. 14c odst. 1 písm. c) volebního zákona minimální počet členů volební komise na 4. Obecní úřad Bratřice tímto oznamuje, že v naší obci byl zřízen jeden volební okrsek se sídlem v budově obecního úřadu, tj. Bratřice 11, pošta 395 01 Pacov.
9.8.2021 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 23.8.2021 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. Program je v příloze. PDF
3.8.2021 Zápis z 18. schůze zastupitelstva obce Bratřice. PDF
19.7.2021 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 2.8.2021 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. Program je v příloze. PDF
12.7.2021 Svazek obcí mikroregionu Stražiště, nám. Svobody 320, 395 01 Pacov, IČO: 70968721, www.straziste.cz. - Závěrečný účet byl schválen dne 29.6.2021 Členskou schůzí a zveřejněn dne 8.7.2021 v elektronické podobě na stránkách https://www.straziste.cz/mikroregion-straziste/ - V listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři SOM Stražiště, nám. Svobody 320, 395 01 Pacov
12.7.2021 Rozpočtové opatření číslo 2-2021 PDF
28.6.2021 Obec Bratřice tímto podle par. § 39 Zákona o obcích zveřejňuje záměr prodeje pozemku č. 494/49 k. ú. Bratřice o výměře 64 m2 záměr prodeje pozemku č. 494/50 k. ú. Bratřice o výměře 35 m2 záměr prodeje pozemku č. 494/51 k. ú. Bratřice o výměře 168 m2 Viz přiložený snímek pozemkové mapy v příloze. PDF
28.6.2021 Schválený rozpočet DSO SOMPO pro rok 2021, Střednědobý výhled rozpočtu DSO SOMPO 2021-2023, Závěrečný účet DSO SOMPO 2020 PDF
21.6.2021 Zápis z 17. schůze zastupitelstva obce Bratřice. PDF
21.6.2021 Závěrečný účet za rok 2020. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bratřice. Rozvaha za rok 2020. Výsledovka za rok 2020. PRILOHA0000000687. PDF
14.6.2021 Zpráva o přezkoumání hospodaření 2020 SOM Stražiště PDF
14.6.2021 Návrh závěrečného účtu SOM Stražiště 2020 PDF
31.5.2021 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 21.6.2021 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. Program je v příloze. PDF
31.5.2021 Závěrečný účet za rok 2020 - návrh. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bratřice. Rozvaha za rok 2020. Výsledovka za rok 2020. PRILOHA0000000687. PDF
24.5.2021 DSO SOMPO: Návrh závěrečného účtu za rok 2020. PDF
17.5.2021 Návrh rozpočtu DSO SOMPO na rok 2021 PDF
17.5.2021 Zápis z 16. schůze zastupitelstva obce Bratřice. PDF
3.5.2021 Rozpočtové opatření číslo 2-2021 PDF
29.4.2021 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 10.5.2021 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. Program je v příloze. PDF
26.4.2021 Schválený rozpočet Svazku obcí mikroregionu Stražiště byl zveřejněn dne 26.4.2021 v elektronické podobě na stránkách https://www.straziste.cz/mikroregion-straziste/ V listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři SOM Stražiště, nám. Svobody 320, 395 01 Pacov
20.4.2021 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce. PDF
12.4.2021 Rozpočtové opatření číslo 1/2021. PDF
23.2.2021 Zápis z 15. schůze zastupitelstva obce Bratřice. PDF
22.2.2021 Oznámení o sčítání lidu v roce 2021. Viz příloha. PDF
10.2.2021 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 22.2.2021 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. Program je v příloze. PDF
17.12.2020 Rozpočtové opatření č.6/2020. PDF
17.12.2020 Rozpočtové opatření č.5/2020. PDF
1.12.2020 Zápis z 14. schůze zastupitelstva obce Bratřice. PDF
1.12.2020 Schválený rozpočet obce Bratřice na rok 2021. PDF
23.11.2020 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: Stanovení ochranného pásma vodního zdroje HB -1 pro obec Bratřice, v k.ú. Bratřice PDF
9.11.2020 Obec Bratřice tímto podle par. § 39 Zákona o obcích zveřejňuje záměr prodeje pozemků č. 494/46 k. ú. Bratřice o výměře 70 m2, č. 494/47 k. ú. Bratřice o výměře 44 m2, č. 494/48 k. ú. Bratřice o výměře 83 m2 v k.ú. Bratřice. Snímek pozemkové mapy je v příloze. PDF
9.11.2020 Obec Bratřice tímto podle par. § 39 Zákona o obcích zveřejňuje záměr prodeje pozemku č. 1206/47 o výměře 12 m2 v k.ú. Bratřice. Snímek pozemkové mapy je v příloze. PDF
9.11.2020 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 30.11.2020 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. Program je v příloze. PDF
26.10.2020 Oznámení o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina PDF
19.10.2020 Návrh rozpočtu na rok 2021. PDF
19.10.2020 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU sestavený k 20.9.2020 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ (FIN) PDF
19.10.2020 SVAZEK OBCÍ MIKROREGIONU STRAŽIŠTĚ: návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2023 PDF
12.10.2020 Zápis z 13. schůze zastupitelstva obce Bratřice. PDF
12.10.2020 Rozpočtové opatření číslo 4. PDF
5.10.2020 Oznámení starosty o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky - 2. kolo. PDF
14.9.2020 Jak volit - přehledný leták pro voliče o opatřeních při volbách. PDF
14.9.2020 Oznámení starosty o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Kraje Vysočina a Senátu Parlamentu České republiky. PDF
14.9.2020 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 5.10.2020 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. Program je v příloze. PDF
7.9.2020 Rozpočtové opatření číslo 3. PDF
17.8.2020 Obecní úřad Bratřice tímto oznamuje, že zapisovatelem volební komise byl jmenována paní Marie Humešová, Bratřice 2.
10.8.2020 Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě č. 9/2020 PDF
10.8.2020 Oznámení o zveřejnění dokumentů - Mikroregion Stražíště PDF
10.8.2020 Rozpočtové opatření číslo 2/2020. PDF
27.7.2020 Zápis z 12. schůze zastupitelstva obce Bratřice. PDF
27.7.2020 Volby do Zastupitelstev krajů Volby do senátu parlamentu ČR Starosta obce určil na základě par. 14 volebního zákona minimální počet členů volební komise na 4. Obecní úřad Bratřice tímto oznamuje, že v naší obci byl zřízen jeden volební okrsek se sídlem v budově obecního úřadu, tj. Bratřice 11, pošta 395 01 Pacov. 3.10.2020
13.7.2020 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 27.7.2020 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. Program je v příloze. PDF
6.7.2020 Příspěvky na hospodaření v lesích od 01.07.2020 PDF
6.7.2020 OZNÁMENÍ A VÝZVA O AKTUALIZACI ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP PACOV – 5. ÚPLNÁ AKTUALIZACE - 2020 PDF
25.5.2020 Zápis z 11. schůze zastupitelstva obce Bratřice. PDF
18.5.2020 Schválený závěrečný účet Obce Bratřice za rok 2019. PDF
4.5.2020 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 18.5.2020 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. Program je v příloze. PDF
4.5.2020 Rozpočtové opatření číslo 1. PDF
27.4.2020 Schválený rozpočet Mikroregionu Stražiště PDF
27.4.2020 Aktualizace 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina PDF
6.4.2020 Závěrečný účet za rok 2019 - návrh PDF
6.4.2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bratřice PDF
2.4.2020 Veřejná vyhláška: Aktualizace 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. PDF
24.2.2020 Návrh rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Stražiště pro rok 2020 PDF
24.2.2020 DSO SOMPO, 1. návrh střednědobého výhledu 2. návrh rozpočtu – (součásti je výkaz FIN 2-12 2019) 3. návrh závěrečného účtu 4. RO č.3 WEB
10.2.2020 Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení komplexní pozemkové úpravy k.ú. Bratřice PDF
10.2.2020 Zápis ze 10. zasedání Zastupitelstva obce Bratřice. PDF
3.2.2020 O Z N Á M E N Í vyhlášení revize katastru nemovitostí PDF
20.1.2020 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí dne 3. 2. 2020 ve 20.00 hod PDF
20.1.2020 DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ SOMPO. Oznámení o zveřejnění dokumentů. Návrhy střednědobých výhledů rozpočtu a schválené střednědobé výhledy jsou zveřejňovány vždy na internetových stránkách http://www.sompo-dso.cz/#uredni-deska a v listinné podoběk nahlédnutí v kanceláři Měú Černovice, Mariánské náměstí 718, 394 94 Černovice popředchozí domluvě s předsedou Mgr. Janem Brožkem, tel. 776 286 416.Návrhy rozpočtu a schválené rozpočty jsou zveřejňovány také na stránkáchhttp://www.sompo-dso.cz/#uredni-deska a v listinné podobě taktéž k nahlédnutí v kancelářiMěú Černovice, Mariánské náměstí 718, 394 94 Černovice po předchozí domluvě spředsedou Mgr. Janem Brožkem, tel. 776 286 416.Závěrečné účty jsou zveřejňovány ve stupni návrhu i schváleného dokumentu nahttp://www.sompo-dso.cz/#uredni-deska a do listinné podoby dokumentů je možno nahlédnouv kanceláři Měú Černovice, Mariánské náměstí 718, 394 94 Černovice po předchozí domluvěs předsedou Mgr. Janem Brožkem, tel.776 286 416. DSO SOMPO úřední deska
13.1.2020 Rozpočtové opatření č. 5. PDF
30.12.2019 Schválený střednědobý rozpočtový výhled obce Bratřice na léta 2021 až 2023. PDF
30.12.2019 Schválený rozpočet obce Bratřice na rok 2020. PDF
9.12.2019 Zápis ze 9. zasedání Zastupitelstva obce Bratřice. PDF
9.12.2019 ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Bratřice č. 2/2019, o místním poplatku ze psů. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2020. PDF
9.12.2019 ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Bratřice č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2020 PDF
29.11.2019 Rozpočtové opatření číslo 4. PDF
29.11.2019 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 9.12.2019 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. Program je v příloze. PDF
4.11.2019 Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva obce Bratřice. PDF
21.10.2019 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 4.11.2019 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. Program je v příloze. PDF
21.10.2019 FIN Obce Bratřice 2 -12-M PDF
21.10.2019 Návrh rozpočtu na rok 2020 PDF
21.10.2019 Návrh - střednědobý výhled rozpočtu Obce Bratřice. PDF
7.10.2019 Rozpočtové opatření číslo 3. PDF
30.9.2019 Pozvánka na členskou schůzi DSO Sompo. PDF
2.9.2019 Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Bratřice. PDF
2.9.2019 Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019. PDF
26.8.2019 Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. PDF
19.8:2019 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 2.9.2019 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
12.8.2019 Veřejná vyhláška: aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. PDF
22.7.2019 Rozpočtové opatření číslo 2. PDF
15.7.2019 Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Bratřice. PDF
25.6.2019 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 15.7.2019 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
10.6.2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí - UZ.R-Lukavec -Pacov 2. a 3.etapa-silnice PDF
10.6.2019 Veřejná vyhláška - oznámení o rozhodnutí KÚ Kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního řádu PDF
27.5.2019 Informace Svazku obcí mikroregionu Stražiště. Návrh závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Stražiště je zveřejněn na webových stránkách Svazku obcí mikroregionu Stražiště. https://www.straziste.cz/old/?cat=101 Do listinné podoby výše uvedeného dokumentu je možné nahlédnout v kanceláři Svazku obcí mikroregionu Stražiště, Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov (budova radnice – přízemí). Kontakt na osobu odpovědnou za dokument: Bc. Jiří Hodinka, tel. 776 615 478, e-mail: jiri.hodinka@gmail.com
21.5.2019 Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva obce Bratřice. PDF
9.5.2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu: volby se konají:v pátek dne 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin av sobotu dne 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodinMístem konání voleb je: volební místnost Obecního úřadu v Bratřicích.Bratřice 11, 395 01 Pacov
6.5.2019 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 20.5.2019 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
21.4.2019 Obec Bratřice tímto podle par. § 39 Zákona o obcích zveřejňuje záměr prodeje/směny pozemku č. 1211/14 o výměře 16m2. PDF
8.4.2019 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Bratřice. PDF
1.4.2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019. PDF
1.4.2019 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BRATŘICE ZA ROK 2018 PDF
25.3.2019 Starosta obce určil na základě par. 16 zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu minimální počet členů volební komise na 4. Obecní úřad Bratřice tímto oznamuje, že v naší obci byl zřízen jeden volební okrsek se sídlem v budově obecního úřadu, tj. Bratřice 11, pošta 395 01 Pacov. 25.5.2019
11.3.2019 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 1.4.2019 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
11.3.2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bratřice za rok 2018. PDF
11.3.2019 Přílohy za rok 2018. PDF
11.3.2019 FIN za rok 2018. PDF
11.3.2019 Výsledovka za rok 2018. PDF
11.3.2019 Rozvaha za rok 2018. PDF
11.3.2019 Návrh závěrečného účtu obce Bratřice ze rok 2018 a zpráva auditora. PDF
12.2.2019 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Bratřice. PDF
28.1.2019 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 11.2.2019 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
8.1.2019 Schválený rozpočet obce Bratřice na rok 2019. PDF
7.1.2019 Rozpočtové opatření číslo 5. PDF
18.12.2018 Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Bratřice. PDF
3.12.2018 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 17.12.2018 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
24.11.2018 Zápis ze 1. zasedání Zastupitelstva obce Bratřice. PDF
12.11.2018 Návrh rozpočtu na rok 2019. PDF
12.11.2018 Návrh rozpočtu na rok 2019 - FIN2-12 - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu. PDF
12.11.2018 Rozpočtové opatření číslo 4. PDF
5.11.2018 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 19.11.2018 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
2.11.2018 Usnesení ustavujícího zasedání Zastupitelstva Obce Bratřice (dále ZO) konaného dne 28. 10. 2018. 1. ZO schválilo program ustavujícího zasedání. 2. ZO schválilo veřejnou volbu starosty a místostarosty. 3. ZO schválilo počet místostarostů obce na 1. 4. ZO schvaluje volbu starosty pana Zdeňka Zemana. 5. ZO schvaluje volbu místostarosty pana Ing. Pavla Roubala. 6. ZO schvaluje zřízení výborů obce s počtem členů 3, z toho jeden předseda výboru. 7. ZO schvaluje volbu předsedy stavební výboru: Ing. Jaroslav Hruška. 8. ZO schvaluje volbu předsedy kontrolního výboru: Marek Rokos. 9. ZO schvaluje volbu předsedy finančního výboru: Lubomír Rokos. 10. ZO schvaluje volbu předsedy pořádkového výboru: Miroslav Lhota. 11. ZO schvaluje volbu předsedy sociálního výboru: František Holada. 12. ZO schvaluje odměny starosty, místostarosty, předsedů a členů výborů. Kompletní zápis z ustavujícího zasedání je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři OÚ Bratřice v úředních hodinách.
20.10.2018 Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná dne 28.10. 2018 v 19.30 hod v kanceláři obecního úřadu v Bratřicích, Bratřice 11. Program zasedání je v přiloženém PDF souboru. PDF
8.10.2018 Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Bratřice.
8.10.2018 Rozpočtové opatření číslo 3. PDF
17.9.2018 Oznámení o době a místě konání voleb. Volební místnost bude otevřena: v pátek dne 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Místem konání voleb je: volební místnost Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
5.10.2018 Zápis z 30 schůze Zastupitelstva obce Bratřice. PDF
27.8.21018 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 3.9.2018 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
25.8.2018 Jmenování zapisovatele volební komise. PDF
16.7.2018 Rozpočtové opatření číslo 2. PDF
2.7.2018 Veřejná vyhláška: Aktualizace č. 4 zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. PDF
18.6.2018 Počet členů zastupitelstva obce Bratřice je 9 (dle §67 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích). Obecní úřad Bratřice tímto oznamuje, že v naší obci byl zřízen jeden volební okrsek se sídlem v budově obecního úřadu, tj. Bratřice 11, pošta 395 01 Pacov. Potřebný počet podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty je 8, pro sdružení nezávislých kandidát kandidátů 11 Starosta obce určil na základě par. 14c volebního zákona počet členů volební komise na 4.
18.6.2018 Informace Svazku obcí mikroregionu Stražiště: Návrh závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Stražiště je zveřejněn na webových stránkách Svazku obcí mikroregionu Stražiště. http://www.straziste.cz/?cat=101 Do listinné podoby výše uvedeného dokumentu je možné nahlédnout v kanceláři Svazku obcí mikroregionu Stražiště, Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov (budova radnice – přízemí). Kontakt na osobu odpovědnou za dokument: Bc. Jiří Hodinka, tel. 776 615 478, e-mail: jiri.hodinka@gmail.com.
11.6.2018 Zastupitelstvo obce Bratřice na svém zasedání konaném dne 11. 6. 2018 v souladu s ustanovením par. 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovilo, že pro volební období 2018 až 2022 bude zastupitelstva obce Bratřice voleno celkem 9 členů zastupitelstva. PDF
11.6.2018 Zápis z 29 schůze Zastupitelstva obce Bratřice. PDF
28.5.2018 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 11.5.2018 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
7.5.2018 Zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření za rok 2017. PDF
7.5.2018 Závěrečný účet obce Bratřice za rok 2017. PDF
7.5.2018 Rozpočtové opatření číslo 1. PDF
24.4.2018 Zápis z 28 schůze Zastupitelstva obce Bratřice. PDF
15.4.2018 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 23.4.2018 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
26.3.2018 Odpověď: POSKYTNUTÍ INFORMACE: fyzická osoba, Praha. PDF
19.3.2018 Přílohy za rok 2017. PDF
19.3.2018 FIN za rok 2017. PDF
19.3.2018 Výsledovka za rok 2017. PDF
19.3.2018 Rozvaha za rok 2017. PDF
19.3.2018 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 a zpráva auditora. PDF
12.3.2018 Zápis z 27 schůze Zastupitelstva obce Bratřice. PDF
25.2.2018 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 5.3.2018 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
5.2.018 Zápis z 26 schůze Zastupitelstva obce Bratřice. PDF
29.1.2018 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 5.2.2018 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
15.1.2018 Rozpočet obce Bratřice na rok 2018. PDF
15.1.2018 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu roku 2017 (Výkaz FIN 2-12-M). PDF
19.12.2017 Zápis z 25 schůze Zastupitelstva obce Bratřice. PDF
09.12.2017 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 18.12.2017 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
09.12.2017 Zápis ze 24. schůze Zastupitelstva Obce Bratřice. PDF
4.12.2017 Rozpočtové opatření číslo 6. PDF
4.12.2017 Rozhodnutí DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů: II/128 Pacov – Lukavec, 2. a 3. stavba PDF
4.12.2017 Svazek obcí mikroregionu Stražiště - schválená rozpočtová opatření v roce 2017. PDF
1.12.2017 Návrh rozpočtu Obce Bratřice na rok 2018. PDF
1.12.2017 Rozpočet obce Bratřice, plnění roku 2017. ((Výkaz FIN 2-12-M). k 30.11.2017. PDF
1.12.2017 Obec Bratřice tímto oznamuje, že zapisovatelem volební komise byl jmenována paní Jana Štekerová, Bratřice 70. PDF
24.11.2017 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 4.12.2017 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
13.11.2017 Starosta určil dle par. 14 odst. 1 Volebního zákona minimální počet členů volební komise na 4. Obecní úřad Bratřice tímto oznamuje, že v naší obci byl zřízen jeden volební okrsek se sídlem v budově obecního úřadu, tj. Bratřice 11, pošta 395 01 Pacov.
13.11.2017 Opatření obecné povahy MZ. Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření, a to nejpozději do 31. března 2018. 2. Nařízení uvedené v odstavci 1. se nevztahuje na lesy na území národních parků a na lesy v jejich ochranných pásmech. PDF
06.11.2017 Obec Bratřice zveřejňuje podle par. 39 Zákona o obcích záměr prodeje obecního majetku, pozemku č. 1220/29 o výměře 43 m3, viz přiložený PDF soubor. PDF
06.11.2017 Rozpočtové opatření číslo 5. PDF
20.10.2017 Rozpočtové opatření číslo 4. PDF
20.10.2017 Zveřejnění_oznámení. Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru II/128 Pacov - Lukavec, 2. a 3. stavba PDF
19.10.2017 Zápis ze 23. schůze Zastupitelstva Obce Bratřice. PDF
5.10.2017 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 16.10.2017 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
5.10.2017 Oznámení o čase a místě konání voleb. PDF
4.9.2017 Obec Bratřice tímto oznamuje, že zapisovatelem volební komise byl jmenován pan Vladimír Mářinec, Bratřice 23
28.8.2017 Zápis ze 22. schůze Zastupitelstva Obce Bratřice. PDF
21.8.2017 Starosta obce Bratřice určil na základě par. 14 volebního zákona min. počet členů volební komise na 4. Obecní úřad Bratřice tímto oznamuje, že v naší obci byl zřízen jeden volební okrsek se sídlem v budově obecního úřadu, tj. Bratřice 11, pošta 395 01 Pacov.
21.8.2017 Odpověď: POSKYTNUTÍ INFORMACE: Kross, s.r.o. Blatenská 13/2169, 148 00, Praha 11 IČ: 60473274) PDF
20.8.2017 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 28.8.2017 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
28.7.2017 Odpověď: POSKYTNUTÍ INFORMACE REMA AOS, a.s. (IČO: 04675151, se sídlem Praha 4 – Krč, Antala Staška 510/38, PSČ: 140 00) PDF
28.7.2017 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE REMA AOS, a.s. (IČO: 04675151, se sídlem Praha 4 – Krč, Antala Staška 510/38, PSČ: 140 00) PDF
17.7.2017 Rozpočtové opatření číslo 3 ze dne 26.6.2017 PDF
23.6.2017 Zápis ze 21. schůze Zastupitelstva Obce Bratřice. PDF
12.6.2017 Rozpočtové opatření SOM Stražiště 2/2017. PDF
12.6.2017 Rozpočtové opatření Obce Bratřice číslo 2/2017. PDF
29.5.2016 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 19.6.2017 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
29.5.2017 Závěrečný účet SOM Stražiště za rok 2016. PDF
29.5.2017 Rozpočtové opatření SOM Stražiště 1/2017. PDF
7.5.2017 Zápis ze 20. schůze ZO Bratřice. PDF
3.5.2017 Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad PDF
24.4.2017 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v neděli 7.5.2017 od 19.30 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
10.4.2017 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu. PDF
10.4.2017 Závěrečný účet za rok 2016. PDF
10.4.2017 Návrh závěrečného účtu za rok 2016. PDF
10.4.2017 Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2016 PDF
30.3.2017 Rozpočtové opatření č. 1. PDF
4.3.2017 Přehled poskytovaných informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: informace týkající se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci Bratřice. PDF
6.3.2017 Zápis ze 19. schůze ZO Bratřice. PDF
6.3.2017 Rozpočet Obce Bratřice na rok 2017. PDF
6.3.2017 Rozpočtový výhled Obce Bratřice zpracovaný na léta 2015--2018 PDF
6.3.2017 Rozpočtový výhled Obce Bratřice do roku 2021 PDF
27.2.2017 Návrh rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Stražiště na rok 2017: PDF
23.2.2017 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v neděli 5.3.2017 od 19.30 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
4.2.2017 Zápis ze 18. schůze ZO Bratřice. PDF
26.1.2017 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v neděli 5.2.2017 od 19.30 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF

 

Archiv:

Starší zápisy z úřední desky jsou k nahlédnutí v úřední době na Obecním úřadě v Bratřicích a mohou být na požádání zaslány e-mailem.