Úřední deska obce Bratřice

Datum Věc Platnost Příloha
9.12.2019 Zápis ze 9. zasedání Zastupitelstva obce Bratřice. PDF
9.12.2019 ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Bratřice č. 2/2019, o místním poplatku ze psů. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2020. PDF
9.12.2019 ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Bratřice č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2020 PDF
29.11.2019 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 9.12.2019 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. Program je v příloze. PDF
4.11.2019 Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva obce Bratřice. PDF
21.10.2019 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 4.11.2019 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. Program je v příloze. PDF
21.10.2019 FIN Obce Bratřice 2 -12-M PDF
21.10.2019 Návrh rozpočtu na rok 2020 PDF
21.10.2019 Návrh - střednědobý výhled rozpočtu Obce Bratřice. PDF
7.10.2019 Rozpočtové opatření číslo 3. PDF
30.9.2019 Pozvánka na členskou schůzi DSO Sompo. PDF
2.9.2019 Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Bratřice. PDF
2.9.2019 Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019. PDF
26.8.2019 Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. PDF
19.8:2019 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 2.9.2019 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
12.8.2019 Veřejná vyhláška: aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. PDF
22.7.2019 Rozpočtové opatření číslo 2. PDF
15.7.2019 Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Bratřice. PDF
25.6.2019 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 15.7.2019 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
10.6.2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí - UZ.R-Lukavec -Pacov 2. a 3.etapa-silnice PDF
10.6.2019 Veřejná vyhláška - oznámení o rozhodnutí KÚ Kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního řádu PDF
27.5.2019 Informace Svazku obcí mikroregionu Stražiště. Návrh závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Stražiště je zveřejněn na webových stránkách Svazku obcí mikroregionu Stražiště. https://www.straziste.cz/old/?cat=101 Do listinné podoby výše uvedeného dokumentu je možné nahlédnout v kanceláři Svazku obcí mikroregionu Stražiště, Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov (budova radnice – přízemí). Kontakt na osobu odpovědnou za dokument: Bc. Jiří Hodinka, tel. 776 615 478, e-mail: jiri.hodinka@gmail.com
21.5.2019 Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva obce Bratřice. PDF
9.5.2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu: volby se konají:v pátek dne 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin av sobotu dne 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodinMístem konání voleb je: volební místnost Obecního úřadu v Bratřicích.Bratřice 11, 395 01 Pacov
6.5.2019 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 20.5.2019 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
21.4.2019 Obec Bratřice tímto podle par. § 39 Zákona o obcích zveřejňuje záměr prodeje/směny pozemku č. 1211/14 o výměře 16m2. PDF
8.4.2019 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Bratřice. PDF
1.4.2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019. PDF
1.4.2019 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BRATŘICE ZA ROK 2018 PDF
25.3.2019 Starosta obce určil na základě par. 16 zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu minimální počet členů volební komise na 4. Obecní úřad Bratřice tímto oznamuje, že v naší obci byl zřízen jeden volební okrsek se sídlem v budově obecního úřadu, tj. Bratřice 11, pošta 395 01 Pacov. 25.5.2019
11.3.2019 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 1.4.2019 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
11.3.2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bratřice za rok 2018. PDF
11.3.2019 Přílohy za rok 2018. PDF
11.3.2019 FIN za rok 2018. PDF
11.3.2019 Výsledovka za rok 2018. PDF
11.3.2019 Rozvaha za rok 2018. PDF
11.3.2019 Návrh závěrečného účtu obce Bratřice ze rok 2018 a zpráva auditora. PDF
12.2.2019 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Bratřice. PDF
28.1.2019 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 11.2.2019 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
8.1.2019 Schválený rozpočet obce Bratřice na rok 2019. PDF
7.1.2019 Rozpočtové opatření číslo 5. PDF
18.12.2018 Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Bratřice. PDF
3.12.2018 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 17.12.2018 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
24.11.2018 Zápis ze 1. zasedání Zastupitelstva obce Bratřice. PDF
12.11.2018 Návrh rozpočtu na rok 2019. PDF
12.11.2018 Návrh rozpočtu na rok 2019 - FIN2-12 - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu. PDF
12.11.2018 Rozpočtové opatření číslo 4. PDF
5.11.2018 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 19.11.2018 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
2.11.2018 Usnesení ustavujícího zasedání Zastupitelstva Obce Bratřice (dále ZO) konaného dne 28. 10. 2018. 1. ZO schválilo program ustavujícího zasedání. 2. ZO schválilo veřejnou volbu starosty a místostarosty. 3. ZO schválilo počet místostarostů obce na 1. 4. ZO schvaluje volbu starosty pana Zdeňka Zemana. 5. ZO schvaluje volbu místostarosty pana Ing. Pavla Roubala. 6. ZO schvaluje zřízení výborů obce s počtem členů 3, z toho jeden předseda výboru. 7. ZO schvaluje volbu předsedy stavební výboru: Ing. Jaroslav Hruška. 8. ZO schvaluje volbu předsedy kontrolního výboru: Marek Rokos. 9. ZO schvaluje volbu předsedy finančního výboru: Lubomír Rokos. 10. ZO schvaluje volbu předsedy pořádkového výboru: Miroslav Lhota. 11. ZO schvaluje volbu předsedy sociálního výboru: František Holada. 12. ZO schvaluje odměny starosty, místostarosty, předsedů a členů výborů. Kompletní zápis z ustavujícího zasedání je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři OÚ Bratřice v úředních hodinách.
20.10.2018 Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná dne 28.10. 2018 v 19.30 hod v kanceláři obecního úřadu v Bratřicích, Bratřice 11. Program zasedání je v přiloženém PDF souboru. PDF
8.10.2018 Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Bratřice.
8.10.2018 Rozpočtové opatření číslo 3. PDF
17.9.2018 Oznámení o době a místě konání voleb. Volební místnost bude otevřena: v pátek dne 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Místem konání voleb je: volební místnost Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
5.10.2018 Zápis z 30 schůze Zastupitelstva obce Bratřice. PDF
27.8.21018 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 3.9.2018 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
25.8.2018 Jmenování zapisovatele volební komise. PDF
16.7.2018 Rozpočtové opatření číslo 2. PDF
2.7.2018 Veřejná vyhláška: Aktualizace č. 4 zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. PDF
18.6.2018 Počet členů zastupitelstva obce Bratřice je 9 (dle §67 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích). Obecní úřad Bratřice tímto oznamuje, že v naší obci byl zřízen jeden volební okrsek se sídlem v budově obecního úřadu, tj. Bratřice 11, pošta 395 01 Pacov. Potřebný počet podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty je 8, pro sdružení nezávislých kandidát kandidátů 11 Starosta obce určil na základě par. 14c volebního zákona počet členů volební komise na 4.
18.6.2018 Informace Svazku obcí mikroregionu Stražiště: Návrh závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Stražiště je zveřejněn na webových stránkách Svazku obcí mikroregionu Stražiště. http://www.straziste.cz/?cat=101 Do listinné podoby výše uvedeného dokumentu je možné nahlédnout v kanceláři Svazku obcí mikroregionu Stražiště, Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov (budova radnice – přízemí). Kontakt na osobu odpovědnou za dokument: Bc. Jiří Hodinka, tel. 776 615 478, e-mail: jiri.hodinka@gmail.com.
11.6.2018 Zastupitelstvo obce Bratřice na svém zasedání konaném dne 11. 6. 2018 v souladu s ustanovením par. 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovilo, že pro volební období 2018 až 2022 bude zastupitelstva obce Bratřice voleno celkem 9 členů zastupitelstva. PDF
11.6.2018 Zápis z 29 schůze Zastupitelstva obce Bratřice. PDF
28.5.2018 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 11.5.2018 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
7.5.2018 Zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření za rok 2017. PDF
7.5.2018 Závěrečný účet obce Bratřice za rok 2017. PDF
7.5.2018 Rozpočtové opatření číslo 1. PDF
24.4.2018 Zápis z 28 schůze Zastupitelstva obce Bratřice. PDF
15.4.2018 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 23.4.2018 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
26.3.2018 Odpověď: POSKYTNUTÍ INFORMACE: fyzická osoba, Praha. PDF
19.3.2018 Přílohy za rok 2017. PDF
19.3.2018 FIN za rok 2017. PDF
19.3.2018 Výsledovka za rok 2017. PDF
19.3.2018 Rozvaha za rok 2017. PDF
19.3.2018 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 a zpráva auditora. PDF
12.3.2018 Zápis z 27 schůze Zastupitelstva obce Bratřice. PDF
25.2.2018 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 5.3.2018 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
5.2.018 Zápis z 26 schůze Zastupitelstva obce Bratřice. PDF
29.1.2018 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 5.2.2018 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
15.1.2018 Rozpočet obce Bratřice na rok 2018. PDF
15.1.2018 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu roku 2017 (Výkaz FIN 2-12-M). PDF
19.12.2017 Zápis z 25 schůze Zastupitelstva obce Bratřice. PDF
09.12.2017 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 18.12.2017 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
09.12.2017 Zápis ze 24. schůze Zastupitelstva Obce Bratřice. PDF
4.12.2017 Rozpočtové opatření číslo 6. PDF
4.12.2017 Rozhodnutí DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů: II/128 Pacov – Lukavec, 2. a 3. stavba PDF
4.12.2017 Svazek obcí mikroregionu Stražiště - schválená rozpočtová opatření v roce 2017. PDF
1.12.2017 Návrh rozpočtu Obce Bratřice na rok 2018. PDF
1.12.2017 Rozpočet obce Bratřice, plnění roku 2017. ((Výkaz FIN 2-12-M). k 30.11.2017. PDF
1.12.2017 Obec Bratřice tímto oznamuje, že zapisovatelem volební komise byl jmenována paní Jana Štekerová, Bratřice 70. PDF
24.11.2017 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 4.12.2017 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
13.11.2017 Starosta určil dle par. 14 odst. 1 Volebního zákona minimální počet členů volební komise na 4. Obecní úřad Bratřice tímto oznamuje, že v naší obci byl zřízen jeden volební okrsek se sídlem v budově obecního úřadu, tj. Bratřice 11, pošta 395 01 Pacov.
13.11.2017 Opatření obecné povahy MZ. Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření, a to nejpozději do 31. března 2018. 2. Nařízení uvedené v odstavci 1. se nevztahuje na lesy na území národních parků a na lesy v jejich ochranných pásmech. PDF
06.11.2017 Obec Bratřice zveřejňuje podle par. 39 Zákona o obcích záměr prodeje obecního majetku, pozemku č. 1220/29 o výměře 43 m3, viz přiložený PDF soubor. PDF
06.11.2017 Rozpočtové opatření číslo 5. PDF
20.10.2017 Rozpočtové opatření číslo 4. PDF
20.10.2017 Zveřejnění_oznámení. Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru II/128 Pacov - Lukavec, 2. a 3. stavba PDF
19.10.2017 Zápis ze 23. schůze Zastupitelstva Obce Bratřice. PDF
5.10.2017 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 16.10.2017 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
5.10.2017 Oznámení o čase a místě konání voleb. PDF
4.9.2017 Obec Bratřice tímto oznamuje, že zapisovatelem volební komise byl jmenován pan Vladimír Mářinec, Bratřice 23
28.8.2017 Zápis ze 22. schůze Zastupitelstva Obce Bratřice. PDF
21.8.2017 Starosta obce Bratřice určil na základě par. 14 volebního zákona min. počet členů volební komise na 4. Obecní úřad Bratřice tímto oznamuje, že v naší obci byl zřízen jeden volební okrsek se sídlem v budově obecního úřadu, tj. Bratřice 11, pošta 395 01 Pacov.
21.8.2017 Odpověď: POSKYTNUTÍ INFORMACE: Kross, s.r.o. Blatenská 13/2169, 148 00, Praha 11 IČ: 60473274) PDF
20.8.2017 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 28.8.2017 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
28.7.2017 Odpověď: POSKYTNUTÍ INFORMACE REMA AOS, a.s. (IČO: 04675151, se sídlem Praha 4 – Krč, Antala Staška 510/38, PSČ: 140 00) PDF
28.7.2017 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE REMA AOS, a.s. (IČO: 04675151, se sídlem Praha 4 – Krč, Antala Staška 510/38, PSČ: 140 00) PDF
17.7.2017 Rozpočtové opatření číslo 3 ze dne 26.6.2017 PDF
23.6.2017 Zápis ze 21. schůze Zastupitelstva Obce Bratřice. PDF
12.6.2017 Rozpočtové opatření SOM Stražiště 2/2017. PDF
12.6.2017 Rozpočtové opatření Obce Bratřice číslo 2/2017. PDF
29.5.2016 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 19.6.2017 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
29.5.2017 Závěrečný účet SOM Stražiště za rok 2016. PDF
29.5.2017 Rozpočtové opatření SOM Stražiště 1/2017. PDF
7.5.2017 Zápis ze 20. schůze ZO Bratřice. PDF
3.5.2017 Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad PDF
24.4.2017 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v neděli 7.5.2017 od 19.30 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
10.4.2017 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu. PDF
10.4.2017 Závěrečný účet za rok 2016. PDF
10.4.2017 Návrh závěrečného účtu za rok 2016. PDF
10.4.2017 Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2016 PDF
30.3.2017 Rozpočtové opatření č. 1. PDF
4.3.2017 Přehled poskytovaných informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: informace týkající se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci Bratřice. PDF
6.3.2017 Zápis ze 19. schůze ZO Bratřice. PDF
6.3.2017 Rozpočet Obce Bratřice na rok 2017. PDF
6.3.2017 Rozpočtový výhled Obce Bratřice zpracovaný na léta 2015--2018 PDF
6.3.2017 Rozpočtový výhled Obce Bratřice do roku 2021 PDF
27.2.2017 Návrh rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Stražiště na rok 2017: PDF
23.2.2017 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v neděli 5.3.2017 od 19.30 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
4.2.2017 Zápis ze 18. schůze ZO Bratřice. PDF
26.1.2017 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v neděli 5.2.2017 od 19.30 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
30.11.2016 Zápis ze 17. schůze ZO Bratřice. PDF
21.11.2016 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v neděli 4.12.2016 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
14.11.2016 Návrh rozpočtu Obce Bratřice na rok 2017. PDF
7.11.2016 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. PDF
7.11.2016 Zápis ze 16. schůze ZO Bratřice. PDF
31.10.2016 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v neděli 6.11.2016 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
10.10.2016 Zápis ze 15. schůze ZO Bratřice. PDF
Veřejná vyhláška: Aktualizace č. 2 uzemního rozvoje Kraje Vysočina. PDF
26.9.2016 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v neděli 9.10.2016 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
81 19.09.2016 Oznámení o místě a čase konání voleb do zastupiteltstva KRAJE VYSOČINA. PDF
80 22.8.2016 Obec Bratřice tímto oznamuje, že zapisovatelem volební komise byl jmenován pan Vladimír Mářinec, Bratřice 23
79 3.8.2016 Starosta obce určil na základě par. 14 volebního zákona počet členů volební komise na 4. Obecní úřad Bratřice tímto oznamuje, že v naší obci byl zřízen jeden volební okrsek se sídlem v budově obecního úřadu, tj. Bratřice 11, pošta 395 01 Pacov.
18.7.2016 Zápis ze 14. schůze ZO Bratřice. PDF
78 20.6.2016 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v neděli 1O.7.2016 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
77 20.6.2016 NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BRATŘICE PDF
76 3.6.2016 ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU OBCÍ MIKROREGIONU STRAŽIŠTĚ ZA ROK 2015 PDF
75 3.6.2016 Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod – CZ06Z PDF
74 2.5.2016 Zápis z 13. schůze Zastupitelstva obce Bratřice. PDF
73 18.4.2016 Návrh zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. PDF
72 15.4.2016 13. schůze Zastupitelstva obce Bratřice se koná v neděli 1.5.2016 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
71 4.4.2016 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bratřice za rok 2015. PDF
70 25.2.2016 Rozpočet mikroregionu Stražiště na rok 2016. PDF
60 9.2.2016 Zápis z 12. schůze Zastupitelstva obce Bratřice. PDF
59 1.2.2016 Aktualizace zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.
58 20.1.2016 Rozpočet obce Bratřice na rok 2016. PDF
57 20.1.2016 12. schůze Zastupitelstva obce Bratřice se koná v neděli 7.2.2016 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. RTF
56 28.12.2015 Zápis z 11. schůze Zastupitelstva obce Bratřice. PDF
55 11.12.2015 11. schůze Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 21.12.2015 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. 21.12.2015 RTF
54 11.12.2015 Zápis z 10. schůze Zastupitelstva obce Bratřice. PDF
53 30.11.2015 Dle nejnovějšího rozboru pitné vody je voda již v pořádku a její převařování před použitím již není nutné.
52 27.11.2015 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná dne 6.12. 2015 ve 20.00 hod v kanceláři obecního úřadu. 6.12.2015 RTF
51 16.11.2015 Návrh rozpočtu na rok 2016. PDF
50 27.10.2015 Upozornění: Při rozboru pitné vody bylo zjištěno zvýšené množství bakterií, vodu je proto potřeba před použitím převařit. PDF
49 10.10.2015 Zápis z 9. schůze Zastupitelstva obce Bratřice. PDF
48 21.9.2015 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná dne 4.10. 2015 ve 20.00 hod v kanceláři obecního úřadu. 4.10.2015 RTF
47 10.8.2015 Zápis z 8. schůze Zastupitelstva obce Bratřice. PDF
46 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná dne 2.8 2015 ve 20.00 hod v kanceláři obecního úřadu. 2.8.2015 RTF
45 5.6.2015 Závěrečný účet mikroregionu Stražiště za rok 2014. PDF
44 14.5.2015 Zápis z 7. schůze Zastupitelstva obce Bratřice (dále ZO) konané dne 10. 5. 2015 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
43 23.4.2015 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná dne 10.5. 2015 ve 20.00 hod v kanceláři obecního úřadu. 10.5.2015 RTF
42 23.4.2015 Audit za rok 2014. PDF
41 23.4.2015 Závěrečný účet za rok 2014. PDF
40 1.4.2015 Zápis z 6. schůze Zastupitelstva obce Bratřice (dále ZO). PDF
39 20.3.2015 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná dne 29.3. 2015 ve 19.30 hod v kanceláři obecního úřadu. 29.3.2015 RTF
38 6.3.2015 Obec Bratřice vyhlašuje záměr pronájmu pozemků p.č. 1248, 508/1, 1121/130, 547/2 v KÚ Bratřice na 10 let. Nájemce musí hospodařit způsobem řádného hospodáře a udržovat travní porost na uvedených pozemcích. Nájemné bude vzhledem k údržbě pozemku Kč 10/rok. PDF
37 6.3.2015 Zápis z 5. schůze Zastupitelstva obce Bratřice (dále ZO) konané dne 1. 3. 2015 ve 19.30 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích PDF
36 18.2.2015 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná dne 1.3. 2015 ve 19.30 hod v kanceláři obecního úřadu. 1.3.2015 RTF
35 3.2.2015 Zápis z 4. schůze Zastupitelstva obce Bratřice (dále ZO) konané dne 1. 2. 2015 ve 19.30 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích PDF
34 20.1.2015 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná dne 1.2. 2015 ve 19.30 hod v kanceláři obecního úřadu. 1.2.2015 RTF
33 31.1.2015 Rozpočet_2015_příjmy PDF
32 31.1.2015 Rozpočet_2015_příjmy_nedaňove PDF
31 31.1.2015 Rozpočet_2015_výdaje PDF
30 5.1.2015 Zápis z 3. schůze Zastupitelstva obce Bratřice (dále ZO) konané dne 4. 1. 2015 ve 19.30 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
29 5.1.2015 ZO schvaluje vypsání výběru firmy na práci v obecních lesích na rok 2015. Zájemci se mohou hlásit písemně do 31.1.2015. Podmínkou je ŽL na lesní činnost.
28 ROK 2014
27 19.12.2014 Obec Bratřice tímto podle par. § 39 Zákona o obcích zveřejňuje záměr prodeje pozemku 494/44 o výměře 122 m2 a 494/45 o výměře 20 m2. PDF
26 19.12.2014 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná dne 4.1. 2015 ve 19.30 hod v kanceláři obecního úřadu. 4.1.2015 RTF
25 9.12.2014 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím území. PDF
24 9.12.2014 Zápis z 2. schůze Zastupitelstva obce Bratřice (dále ZO) konané dne 7.12. 2014 ve 19.30 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích PDF
23 28.11.2014 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná dne 7.12. 2014 ve 19.30 hod v kanceláři obecního úřadu. 7.12.2014 RTF
22 5.11.2014 Zápis z 1. schůze Zastupitelstva obce Bratřice (dále ZO) konané dne 3.11. 2014 ve 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
21 5.11.2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bratřice (dále ZO),konaného dne 2. listopadu 2014 od 20:00 hodin je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři OÚ Bratřice v úředních hodinách.
20 20.10.2014 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná dne 3.11. 2014 ve20.0 hod v kanceláři obecního úřadu. 3.11.2014 RTF
19 20.10.2014 Ustavující schůze Zastupitelstva obce Bratřice se koná dne 2. 11. 2014 v 20.00 hod v kanceláři obecního úřadu v Bratřicích Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 2) Kontrola osvědčení o zvolení. 3) Složení slibu členů zastupitelstva obce. 4) Volba volební a návrhové komise. 5) Volba starosty obce a místostarosty. 6) Zřízení výborů zastupitelstva a volba jejich předsedů. 7) Diskuse 8) Návrh usnesení. 9) Závěr. 2.11.2014

 

Archiv:

Starší zápisy z úřední desky jsou k nahlédnutí v úřední době na Obecním úřadě v Bratřicích a mohou být na požádání zaslány e-mailem.