Vlajka a znak

Kompozice nového bratřického obecního znaku představuje spojení připomínky dlouhodobé církevní vrchnosti s tzv. mluvícím znamením odvozeným od starého německého názvu obce (Sonnenbar), dominantní modrá barva symbolizuje zdroj pramenité čisté vody a vodu Černého rybníka.

Znak obce Bratřice

Ze znaku vychází i návrhy vlajky obce, respektující zásady a zvyklosti současné české vexilologické tvorby (vexilologie = nauka o vlajkách). Takže znak má v modrém štítě zkřížené zlaté opatské berly s vlajícími stříbrnými suderii se zlatým třepením, převýšené lilií a podložené sluncem s tváří, obojí zlaté.
Vlajka je čtvrcený modro-žlutý list. V horním žerďovém pruhu zkřížené žluté opatské berly s vlajícími bílými sudarii se žlutým třepením, převýšené žlutou lilií, v dolním vlajícím pruhu žluté slunce s tváří. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

Vlajka obce Bratřice