Poplatky

Poplatky vybírané obcí Bratřice

Všechny poplatky se platí buď v hotovosti, nebo na účet obce: 13422261/0100. Do variabilního symbolu dejte číslo domu či chaty, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno.

Poplatek za sběr komunálního odpadu (popelnice)

Platí se do konce února.

  • 700,- Kč za trvale hlášeného občana
  • nebo 700,- Kč za nemovitost určenou k rekreaci

Poplatek za psy

Platí se také do konce února každého roku.

  • první pes 35,- Kč
  • druhý a další 50,- Kč
  • tj. za dva psy 85,- Kč a za tři 135,- Kč

Voda

Voda se platí dle skutečné spotřeby do 15 dnů ode dne odečtu vodoměru, nejpozději do 20. 12.