Zastupitelstvo

Starosta obce: Zdeněk Zeman
Zástupce starosty: Ing. Pavel Roubal
Účetní: Ludmila Papežová

Členové obecního zastupitelstva: Zdeněk Zeman, Pavel Roubal, František Holada, Karel Rokos Bratřice 3, Karel Rokos Bratřice 61, Luboš Rokos, Miroslav Lhota ml., Jaroslav Hruška, Marek Rokos.

Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se konají většinou každé první pondělí  v měsíci od 20.00 hod v kanceláři Obecního úřadu. (Konkrétní termín je vždy vyvěšen na úřední desce.) Zasedání jsou veřejně přístupná všem občanům.


Komise obce

Stavební: Ing. Jaroslav Hruška (předseda)
Pořádková: Miroslav Lhota ml. (předseda)
Sociální: František Holada (předseda)

Výbory

Finanční: Luboš Rokos (předseda)
Kontrolní: Marek Rokos (předseda)