Zastupitelstvo

Starosta obce: Zdeněk Zeman
Zástupce starosty: Ing. Pavel Roubal
Účetní: Ivana Michalová

Členové obecního zastupitelstva: Zdeněk Zeman, Pavel Roubal, Karel Rokos Bratřice 3, Karel Rokos Bratřice 61, Luboš Rokos, Miroslav Lhota ml., Jaroslav Hruška, Humešová Marie, Nikola Zemanová.

Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se konají většinou každé první pondělí  v měsíci od 20.00 hod v kanceláři Obecního úřadu. (Konkrétní termín je vždy vyvěšen na úřední desce.) Zasedání jsou veřejně přístupná všem občanům.


Výbory

Stavební: Ing. Jaroslav Hruška (předseda)
Pořádkový: Miroslav Lhota ml. (předseda)
Sociální: Marie Humešová (předseda)

Finanční: Nikola Zemanová (předseda)
Kontrolní: Lubomír Rokos (předseda)