Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů obce Bratřice byl založen v roce 1925.

Od té doby nepřetržitě a dobře funguje.

SDH Bratřice má své vlastní webové stránky, přejdete na ně zde.

Hasičská zbrojnice