Obecně závazné vyhlášky a opatření

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: Stanovení ochranného pásma vodního zdroje HB -1 pro obec Bratřice, v k.ú. Bratřice

Odkaz na opatření (formát PDF)

Obecně závazná vyhláška obce Bratřice č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Odkaz na vyhlášku (PDF formát)

Obecně závazná vyhláška obce Bratřice č. 2/2019, o místním poplatku ze psů.

Odkaz na vyhlášku (PDF formát)