Obecně závazné vyhlášky a opatření

Obecně závazná vyhláška obce Bratřice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství platná od 1. ledna 2024

Odkaz na vyhlášku (formát PDF)


Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu ze dne 2. 8. 2021

Odkaz na směrnici (formát PDF)


OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: Stanovení ochranného pásma vodního zdroje HB -1 pro obec Bratřice, v k.ú. Bratřice

Odkaz na opatření (formát PDF)


Obecně závazná vyhláška obce Bratřice č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Nahrazena vyhláškou 1/2021.

Odkaz na vyhlášku (PDF formát)


Obecně závazná vyhláška obce Bratřice č. 2/2019, o místním poplatku ze psů.

Odkaz na vyhlášku (PDF formát)