Okolí

Vrch Stražiště

K zalesněnému vrchu Stražišti, který se jako dominanta širého okolí tyčí nad naší obcí, se váže mnoho pověr i pověstí. Podle jedné z nich zde stávaly v dávných dobách hranice, které se zapalovaly v případě válek či nepřátelských nájezdů. Tím plnil vrch funkci strážce svého okolí, a odtud také pochází jeho jméno.

V roce 1878 byla z příspěvku pacovského spolku postavena dřevěná rozhledna, ze které byl nádherný výhled na Pacovsko, Choustník, Křemešník, Humpolec, Ledeč, Blaník a Milčín. Ta byla po třiceti letech nahrazena vyšší rozhlednou, která bohužel dosloužila v roce 1964. Dnes se na Strážišti tyčí televizní a rozhlasový vysílač. Návrhy na obnovení rozhledny na Stražišti byly bohužel zamítnuty telekomunikační společností.


 Zázračná studánka a kaple sv. Jana

Auto: cca 6 km

Kolo: cca 6 km

Pěší: cca 2 km

V 17. století byly studánce pod Stražištěm přisouzeny léčivé účinky. Jak bylo tehdy zvykem, byla na tomto místě postavena kaple a ke studánce se konaly poutě. Ty se stále pořádají poslední neděli v červnu, po celý rok si ale ke studánce mnoho lidí jezdí pro chladnou a průzračně čistou vodu. Její zvláštností je, že natočená do lahve vydrží beze změny kvality i týden.


 Pacov

Auto: cca 7,5 km

Kolo: cca 10 km

Pěší: cca 5,6 km

V nově opraveném zámku se nyní nachází úřad, knihovna a městské muzeum, ve kterém se můžete seznámit s historií města, básníkem Antonínem Sovou, malířem Janem Autengruberem či s tradicí motocyklového sportu v Pacově. K zámku patří i park a opravená barokní kaple, v Sovově parku je pak umístěn básníkův pomník, ve kterém je uložena urna s jeho popelem. Historickou architekturu reprezentuje městská památková zóna a kostel sv. Archanděla Michaela na náměstí. Dalšími zajímavými místy jsou například vojenský a židovský hřbitov, bývalá synagoga či kaple sv. Anny.

Aktuální informace na této stránce.


Těchobuz – Galerie Bernarda Bolzana

Auto: cca 7 km

Kolo: cca 7 km

Pěší: cca 14 km

Galerie Bernarda Bolzana v Těchobuzi nese název po významném mysliteli 19. století – Bernardu Bolzanovi. Tento filozof, matematik a teolog pobýval v Těchobuzi na zámku u rodiny Hoffmannů v letech 1825 až 1841. V prostorách galerie je ke zhlédnutí stálá expozice „Bernard Bolzano a Těchobuz“ a další rozsáhlé prostory galerie jsou využívány ke krátkodobým výstavám ze všech oborů výtvarného umění. Za letní sezonu se jich zde vystřídá pět až šest.

Aktuální informace na této stránce.


Lukavec

Auto: cca 7,2 km

Kolo: cca 10,5 km

Pěší: cca 6,5 km

Pavilon Hříbek se nachází v původní zámecké zahradě a je v něm umístěna expozice přibližující život a tvorbu básníka Antonína Sovy. Unikátní historické fotografie i dokumenty z Muzea Antonína Sovy v Pacově a reprodukce dobových obrazů z Národní galerie v Praze doplňuje téměř věrná replika secesních šatů Sovovy manželky Marie, stejně jako toaletka a školní lavice s tabulí, která působí jako by z ní právě vyběhl mladý Toník. Další zajímavá místa v Lukavci jsou pak například židovský hřbitov nebo technická památka Tomáškův vodní mlýn.

Aktuální informace na této stránce.


Hrad Kámen

Auto: cca 14,3 km

Kolo: cca 17,2 km

Pěší: cca 12,3 km

Původně gotický hrad byl postaven v polovině 13. století na rozsáhlém skalisku, podle kterého byl také pojmenován. Nejvýznamněji se do jeho historie zapsal rytíř Jan Kryštof Malovec z Malovic, za něhož byl hrad přestavován, bylo vystavěno jižní obytné křídlo, vstupní věž a na západním okraji vsi ranně barokní kaple Panny Marie Bolestné s rodinnou hrobkou. V současnosti se na hradě mimo jiné nachází Muzeum jednostopých vozidel s rozsáhlou sbírkou motocyklů Jawa, ČZ a dalších značek.

Aktuální informace na této stránce.


Želiv

Auto: cca 22 km

Kolo: cca 22 km

Pěší: cca 25,5 km

Premonstrátský klášter v Želivě svým architektonickým dědictví, unikátní a jedinečné dílo Santiniho, jistě patří mezi nejdůležitější skvosty regionu Vysočina. Obnovuje se také jeho duchovní a kulturní význam. Jsou zde pořádány kanonií premonstrátů víkendové cykly duchovní obnovy, bratři premonstráti otevírají klášter veřejnosti a pořádají pravidelné prohlídky kláštera se zasvěceným výkladem jeho historie, pořádají se zde pravidelné hudební a další kulturní pořady.

Aktuální informace na této stránce.