Úřední deska obce Bratřice

DatumVěcPlatnostPříloha
4.11.2019Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva obce Bratřice.PDF
21.10.2019Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 4.11.2019 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. Program je v příloze.PDF
21.10.2019FIN Obce Bratřice 2 -12-MPDF
21.10.2019Návrh rozpočtu na rok 2020PDF
21.10.2019Návrh - střednědobý výhled rozpočtu Obce Bratřice.PDF
7.10.2019Rozpočtové opatření číslo 3.PDF
30.9.2019Pozvánka na členskou schůzi DSO Sompo.PDF
2.9.2019Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Bratřice.PDF
2.9.2019Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019.PDF
26.8.2019Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.PDF
19.8:2019Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 2.9.2019 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích.PDF
12.8.2019Veřejná vyhláška: aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.PDF
22.7.2019Rozpočtové opatření číslo 2.PDF
15.7.2019Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Bratřice.PDF
25.6.2019Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 15.7.2019 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích.PDF
10.6.2019Veřejná vyhláška - rozhodnutí - UZ.R-Lukavec -Pacov 2. a 3.etapa-silnicePDF
10.6.2019Veřejná vyhláška - oznámení o rozhodnutí KÚ Kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního řáduPDF
27.5.2019Informace Svazku obcí mikroregionu Stražiště. Návrh závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Stražiště je zveřejněn na webových stránkách Svazku obcí mikroregionu Stražiště. https://www.straziste.cz/old/?cat=101 Do listinné podoby výše uvedeného dokumentu je možné nahlédnout v kanceláři Svazku obcí mikroregionu Stražiště, Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov (budova radnice – přízemí). Kontakt na osobu odpovědnou za dokument: Bc. Jiří Hodinka, tel. 776 615 478, e-mail: jiri.hodinka@gmail.com
21.5.2019Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva obce Bratřice.PDF
9.5.2019Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu: volby se konají:v pátek dne 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin av sobotu dne 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodinMístem konání voleb je: volební místnost Obecního úřadu v Bratřicích.Bratřice 11, 395 01 Pacov
6.5.2019Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 20.5.2019 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích.PDF
21.4.2019Obec Bratřice tímto podle par. § 39 Zákona o obcích zveřejňuje záměr prodeje/směny pozemku č. 1211/14 o výměře 16m2.PDF
8.4.2019Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Bratřice.PDF
1.4.2019Rozpočtové opatření č. 1/2019.PDF
1.4.2019ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BRATŘICE ZA ROK 2018PDF
25.3.2019Starosta obce určil na základě par. 16 zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu minimální počet členů volební komise na 4. Obecní úřad Bratřice tímto oznamuje, že v naší obci byl zřízen jeden volební okrsek se sídlem v budově obecního úřadu, tj. Bratřice 11, pošta 395 01 Pacov.25.5.2019
11.3.2019Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 1.4.2019 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích.PDF
11.3.2019Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bratřice za rok 2018.PDF
11.3.2019Přílohy za rok 2018.PDF
11.3.2019FIN za rok 2018.PDF
11.3.2019Výsledovka za rok 2018.PDF
11.3.2019Rozvaha za rok 2018.PDF
11.3.2019Návrh závěrečného účtu obce Bratřice ze rok 2018 a zpráva auditora.PDF
12.2.2019Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Bratřice.PDF
28.1.2019Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 11.2.2019 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích.PDF
8.1.2019Schválený rozpočet obce Bratřice na rok 2019.PDF
7.1.2019Rozpočtové opatření číslo 5.PDF
18.12.2018Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Bratřice.PDF
3.12.2018Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 17.12.2018 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích.PDF
24.11.2018Zápis ze 1. zasedání Zastupitelstva obce Bratřice.PDF
12.11.2018Návrh rozpočtu na rok 2019.PDF
12.11.2018Návrh rozpočtu na rok 2019 - FIN2-12 - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.PDF
12.11.2018Rozpočtové opatření číslo 4.PDF
5.11.2018Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 19.11.2018 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích.PDF
2.11.2018Usnesení ustavujícího zasedání Zastupitelstva Obce Bratřice (dále ZO) konaného dne 28. 10. 2018. 1. ZO schválilo program ustavujícího zasedání. 2. ZO schválilo veřejnou volbu starosty a místostarosty. 3. ZO schválilo počet místostarostů obce na 1. 4. ZO schvaluje volbu starosty pana Zdeňka Zemana. 5. ZO schvaluje volbu místostarosty pana Ing. Pavla Roubala. 6. ZO schvaluje zřízení výborů obce s počtem členů 3, z toho jeden předseda výboru. 7. ZO schvaluje volbu předsedy stavební výboru: Ing. Jaroslav Hruška. 8. ZO schvaluje volbu předsedy kontrolního výboru: Marek Rokos. 9. ZO schvaluje volbu předsedy finančního výboru: Lubomír Rokos. 10. ZO schvaluje volbu předsedy pořádkového výboru: Miroslav Lhota. 11. ZO schvaluje volbu předsedy sociálního výboru: František Holada. 12. ZO schvaluje odměny starosty, místostarosty, předsedů a členů výborů. Kompletní zápis z ustavujícího zasedání je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři OÚ Bratřice v úředních hodinách.
20.10.2018Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná dne 28.10. 2018 v 19.30 hod v kanceláři obecního úřadu v Bratřicích, Bratřice 11. Program zasedání je v přiloženém PDF souboru.PDF
8.10.2018Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Bratřice.
8.10.2018Rozpočtové opatření číslo 3.PDF
17.9.2018Oznámení o době a místě konání voleb. Volební místnost bude otevřena: v pátek dne 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Místem konání voleb je: volební místnost Obecního úřadu v Bratřicích.PDF
5.10.2018Zápis z 30 schůze Zastupitelstva obce Bratřice.PDF
27.8.21018Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 3.9.2018 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích.PDF
25.8.2018Jmenování zapisovatele volební komise.PDF
16.7.2018Rozpočtové opatření číslo 2.PDF
2.7.2018Veřejná vyhláška: Aktualizace č. 4 zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.PDF
18.6.2018Počet členů zastupitelstva obce Bratřice je 9 (dle §67 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích). Obecní úřad Bratřice tímto oznamuje, že v naší obci byl zřízen jeden volební okrsek se sídlem v budově obecního úřadu, tj. Bratřice 11, pošta 395 01 Pacov. Potřebný počet podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty je 8, pro sdružení nezávislých kandidát kandidátů 11 Starosta obce určil na základě par. 14c volebního zákona počet členů volební komise na 4.
18.6.2018Informace Svazku obcí mikroregionu Stražiště: Návrh závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Stražiště je zveřejněn na webových stránkách Svazku obcí mikroregionu Stražiště. http://www.straziste.cz/?cat=101 Do listinné podoby výše uvedeného dokumentu je možné nahlédnout v kanceláři Svazku obcí mikroregionu Stražiště, Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov (budova radnice – přízemí). Kontakt na osobu odpovědnou za dokument: Bc. Jiří Hodinka, tel. 776 615 478, e-mail: jiri.hodinka@gmail.com.
11.6.2018Zastupitelstvo obce Bratřice na svém zasedání konaném dne 11. 6. 2018 v souladu s ustanovením par. 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovilo, že pro volební období 2018 až 2022 bude zastupitelstva obce Bratřice voleno celkem 9 členů zastupitelstva.PDF
11.6.2018Zápis z 29 schůze Zastupitelstva obce Bratřice.PDF
28.5.2018Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 11.5.2018 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích.PDF
7.5.2018Zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření za rok 2017.PDF
7.5.2018Závěrečný účet obce Bratřice za rok 2017.PDF
7.5.2018Rozpočtové opatření číslo 1.PDF
24.4.2018Zápis z 28 schůze Zastupitelstva obce Bratřice.PDF
15.4.2018Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 23.4.2018 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích.PDF
26.3.2018Odpověď: POSKYTNUTÍ INFORMACE: fyzická osoba, Praha.PDF
19.3.2018Přílohy za rok 2017.PDF
19.3.2018FIN za rok 2017.PDF
19.3.2018Výsledovka za rok 2017.PDF
19.3.2018Rozvaha za rok 2017.PDF
19.3.2018Návrh závěrečného účtu za rok 2017 a zpráva auditora.PDF
12.3.2018Zápis z 27 schůze Zastupitelstva obce Bratřice.PDF
25.2.2018Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 5.3.2018 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích.PDF
5.2.018Zápis z 26 schůze Zastupitelstva obce Bratřice.PDF
29.1.2018Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 5.2.2018 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích.PDF
15.1.2018Rozpočet obce Bratřice na rok 2018.PDF
15.1.2018Výkaz hodnocení plnění rozpočtu roku 2017 (Výkaz FIN 2-12-M).PDF
19.12.2017Zápis z 25 schůze Zastupitelstva obce Bratřice.PDF
09.12.2017Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 18.12.2017 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích.PDF
09.12.2017Zápis ze 24. schůze Zastupitelstva Obce Bratřice.PDF
4.12.2017Rozpočtové opatření číslo 6.PDF
4.12.2017Rozhodnutí DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů: II/128 Pacov – Lukavec, 2. a 3. stavbaPDF
4.12.2017Svazek obcí mikroregionu Stražiště - schválená rozpočtová opatření v roce 2017.PDF
1.12.2017Návrh rozpočtu Obce Bratřice na rok 2018.PDF
1.12.2017Rozpočet obce Bratřice, plnění roku 2017. ((Výkaz FIN 2-12-M). k 30.11.2017.PDF
1.12.2017Obec Bratřice tímto oznamuje, že zapisovatelem volební komise byl jmenována paní Jana Štekerová, Bratřice 70.PDF
24.11.2017Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 4.12.2017 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích.PDF
13.11.2017Starosta určil dle par. 14 odst. 1 Volebního zákona minimální počet členů volební komise na 4. Obecní úřad Bratřice tímto oznamuje, že v naší obci byl zřízen jeden volební okrsek se sídlem v budově obecního úřadu, tj. Bratřice 11, pošta 395 01 Pacov.
13.11.2017Opatření obecné povahy MZ. Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření, a to nejpozději do 31. března 2018. 2. Nařízení uvedené v odstavci 1. se nevztahuje na lesy na území národních parků a na lesy v jejich ochranných pásmech.PDF
06.11.2017Obec Bratřice zveřejňuje podle par. 39 Zákona o obcích záměr prodeje obecního majetku, pozemku č. 1220/29 o výměře 43 m3, viz přiložený PDF soubor.PDF
06.11.2017Rozpočtové opatření číslo 5.PDF
20.10.2017Rozpočtové opatření číslo 4.PDF
20.10.2017Zveřejnění_oznámení. Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru II/128 Pacov - Lukavec, 2. a 3. stavbaPDF
19.10.2017Zápis ze 23. schůze Zastupitelstva Obce Bratřice.PDF
5.10.2017Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 16.10.2017 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích.PDF
5.10.2017Oznámení o čase a místě konání voleb.PDF
4.9.2017Obec Bratřice tímto oznamuje, že zapisovatelem volební komise byl jmenován pan Vladimír Mářinec, Bratřice 23
28.8.2017Zápis ze 22. schůze Zastupitelstva Obce Bratřice.PDF
21.8.2017Starosta obce Bratřice určil na základě par. 14 volebního zákona min. počet členů volební komise na 4. Obecní úřad Bratřice tímto oznamuje, že v naší obci byl zřízen jeden volební okrsek se sídlem v budově obecního úřadu, tj. Bratřice 11, pošta 395 01 Pacov.
21.8.2017Odpověď: POSKYTNUTÍ INFORMACE: Kross, s.r.o. Blatenská 13/2169, 148 00, Praha 11 IČ: 60473274)PDF
20.8.2017Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 28.8.2017 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích.PDF
28.7.2017Odpověď: POSKYTNUTÍ INFORMACE REMA AOS, a.s. (IČO: 04675151, se sídlem Praha 4 – Krč, Antala Staška 510/38, PSČ: 140 00)PDF
28.7.2017ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE REMA AOS, a.s. (IČO: 04675151, se sídlem Praha 4 – Krč, Antala Staška 510/38, PSČ: 140 00)PDF
17.7.2017Rozpočtové opatření číslo 3 ze dne 26.6.2017PDF
23.6.2017Zápis ze 21. schůze Zastupitelstva Obce Bratřice.PDF
12.6.2017Rozpočtové opatření SOM Stražiště 2/2017.PDF
12.6.2017Rozpočtové opatření Obce Bratřice číslo 2/2017.PDF
29.5.2016Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 19.6.2017 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích.PDF
29.5.2017Závěrečný účet SOM Stražiště za rok 2016.PDF
29.5.2017Rozpočtové opatření SOM Stražiště 1/2017.PDF
7.5.2017Zápis ze 20. schůze ZO Bratřice.PDF
3.5.2017Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřadPDF
24.4.2017Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v neděli 7.5.2017 od 19.30 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích.PDF
10.4.2017Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.PDF
10.4.2017Závěrečný účet za rok 2016.PDF
10.4.2017Návrh závěrečného účtu za rok 2016.PDF
10.4.2017Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2016PDF
30.3.2017Rozpočtové opatření č. 1.PDF
4.3.2017Přehled poskytovaných informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: informace týkající se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci Bratřice.PDF
6.3.2017Zápis ze 19. schůze ZO Bratřice.PDF
6.3.2017Rozpočet Obce Bratřice na rok 2017.PDF
6.3.2017Rozpočtový výhled Obce Bratřice zpracovaný na léta 2015--2018PDF
6.3.2017Rozpočtový výhled Obce Bratřice do roku 2021PDF
27.2.2017Návrh rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Stražiště na rok 2017:PDF
23.2.2017Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v neděli 5.3.2017 od 19.30 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích.PDF
4.2.2017Zápis ze 18. schůze ZO Bratřice.PDF
26.1.2017Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v neděli 5.2.2017 od 19.30 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích.PDF
30.11.2016Zápis ze 17. schůze ZO Bratřice.PDF
21.11.2016Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v neděli 4.12.2016 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích.PDF
14.11.2016Návrh rozpočtu Obce Bratřice na rok 2017.PDF
7.11.2016Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.PDF
7.11.2016Zápis ze 16. schůze ZO Bratřice.PDF
31.10.2016Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v neděli 6.11.2016 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích.PDF
10.10.2016Zápis ze 15. schůze ZO Bratřice.PDF
Veřejná vyhláška: Aktualizace č. 2 uzemního rozvoje Kraje Vysočina.PDF
26.9.2016Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v neděli 9.10.2016 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích.PDF
8119.09.2016Oznámení o místě a čase konání voleb do zastupiteltstva KRAJE VYSOČINA.PDF
8022.8.2016Obec Bratřice tímto oznamuje, že zapisovatelem volební komise byl jmenován pan Vladimír Mářinec, Bratřice 23
793.8.2016Starosta obce určil na základě par. 14 volebního zákona počet členů volební komise na 4. Obecní úřad Bratřice tímto oznamuje, že v naší obci byl zřízen jeden volební okrsek se sídlem v budově obecního úřadu, tj. Bratřice 11, pošta 395 01 Pacov.
18.7.2016Zápis ze 14. schůze ZO Bratřice.PDF
7820.6.2016Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v neděli 1O.7.2016 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích.PDF
7720.6.2016NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BRATŘICEPDF
763.6.2016ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU OBCÍ MIKROREGIONU STRAŽIŠTĚ ZA ROK 2015PDF
753.6.2016Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod – CZ06ZPDF
742.5.2016Zápis z 13. schůze Zastupitelstva obce Bratřice.PDF
7318.4.2016Návrh zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.PDF
7215.4.201613. schůze Zastupitelstva obce Bratřice se koná v neděli 1.5.2016 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích.PDF
714.4.2016Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bratřice za rok 2015.PDF
7025.2.2016Rozpočet mikroregionu Stražiště na rok 2016.PDF
609.2.2016Zápis z 12. schůze Zastupitelstva obce Bratřice.PDF
591.2.2016Aktualizace zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.
5820.1.2016Rozpočet obce Bratřice na rok 2016.PDF
5720.1.201612. schůze Zastupitelstva obce Bratřice se koná v neděli 7.2.2016 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích.RTF
5628.12.2015Zápis z 11. schůze Zastupitelstva obce Bratřice.PDF
5511.12.201511. schůze Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 21.12.2015 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích.21.12.2015RTF
5411.12.2015Zápis z 10. schůze Zastupitelstva obce Bratřice.PDF
5330.11.2015Dle nejnovějšího rozboru pitné vody je voda již v pořádku a její převařování před použitím již není nutné.
5227.11.2015Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná dne 6.12. 2015 ve 20.00 hod v kanceláři obecního úřadu.6.12.2015RTF
5116.11.2015Návrh rozpočtu na rok 2016.PDF
5027.10.2015Upozornění: Při rozboru pitné vody bylo zjištěno zvýšené množství bakterií, vodu je proto potřeba před použitím převařit.PDF
4910.10.2015Zápis z 9. schůze Zastupitelstva obce Bratřice.PDF
4821.9.2015Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná dne 4.10. 2015 ve 20.00 hod v kanceláři obecního úřadu.4.10.2015RTF
4710.8.2015Zápis z 8. schůze Zastupitelstva obce Bratřice.PDF
46Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná dne 2.8 2015 ve 20.00 hod v kanceláři obecního úřadu.2.8.2015RTF
455.6.2015Závěrečný účet mikroregionu Stražiště za rok 2014.PDF
4414.5.2015Zápis z 7. schůze Zastupitelstva obce Bratřice (dále ZO) konané dne 10. 5. 2015 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích.PDF
4323.4.2015Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná dne 10.5. 2015 ve 20.00 hod v kanceláři obecního úřadu.10.5.2015RTF
4223.4.2015Audit za rok 2014.PDF
4123.4.2015Závěrečný účet za rok 2014.PDF
401.4.2015Zápis z 6. schůze Zastupitelstva obce Bratřice (dále ZO).PDF
3920.3.2015Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná dne 29.3. 2015 ve 19.30 hod v kanceláři obecního úřadu.29.3.2015RTF
386.3.2015Obec Bratřice vyhlašuje záměr pronájmu pozemků p.č. 1248, 508/1, 1121/130, 547/2 v KÚ Bratřice na 10 let. Nájemce musí hospodařit způsobem řádného hospodáře a udržovat travní porost na uvedených pozemcích. Nájemné bude vzhledem k údržbě pozemku Kč 10/rok.PDF
376.3.2015Zápis z 5. schůze Zastupitelstva obce Bratřice (dále ZO) konané dne 1. 3. 2015 ve 19.30 v kanceláři Obecního úřadu v BratřicíchPDF
3618.2.2015Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná dne 1.3. 2015 ve 19.30 hod v kanceláři obecního úřadu.1.3.2015RTF
353.2.2015Zápis z 4. schůze Zastupitelstva obce Bratřice (dále ZO) konané dne 1. 2. 2015 ve 19.30 v kanceláři Obecního úřadu v BratřicíchPDF
3420.1.2015Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná dne 1.2. 2015 ve 19.30 hod v kanceláři obecního úřadu.1.2.2015RTF
3331.1.2015Rozpočet_2015_příjmyPDF
3231.1.2015Rozpočet_2015_příjmy_nedaňovePDF
3131.1.2015Rozpočet_2015_výdajePDF
305.1.2015Zápis z 3. schůze Zastupitelstva obce Bratřice (dále ZO) konané dne 4. 1. 2015 ve 19.30 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích.PDF
295.1.2015ZO schvaluje vypsání výběru firmy na práci v obecních lesích na rok 2015. Zájemci se mohou hlásit písemně do 31.1.2015. Podmínkou je ŽL na lesní činnost.
28ROK 2014
2719.12.2014Obec Bratřice tímto podle par. § 39 Zákona o obcích zveřejňuje záměr prodeje pozemku 494/44 o výměře 122 m2 a 494/45 o výměře 20 m2.PDF
2619.12.2014Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná dne 4.1. 2015 ve 19.30 hod v kanceláři obecního úřadu.4.1.2015RTF
259.12.2014Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím území.PDF
249.12.2014Zápis z 2. schůze Zastupitelstva obce Bratřice (dále ZO) konané dne 7.12. 2014 ve 19.30 v kanceláři Obecního úřadu v BratřicíchPDF
2328.11.2014Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná dne 7.12. 2014 ve 19.30 hod v kanceláři obecního úřadu.7.12.2014RTF
225.11.2014Zápis z 1. schůze Zastupitelstva obce Bratřice (dále ZO) konané dne 3.11. 2014 ve 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích.PDF
215.11.2014Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bratřice (dále ZO),konaného dne 2. listopadu 2014 od 20:00 hodin je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři OÚ Bratřice v úředních hodinách.
2020.10.2014Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná dne 3.11. 2014 ve20.0 hod v kanceláři obecního úřadu.3.11.2014RTF
1920.10.2014Ustavující schůze Zastupitelstva obce Bratřice se koná dne 2. 11. 2014 v 20.00 hod v kanceláři obecního úřadu v Bratřicích Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 2) Kontrola osvědčení o zvolení. 3) Složení slibu členů zastupitelstva obce. 4) Volba volební a návrhové komise. 5) Volba starosty obce a místostarosty. 6) Zřízení výborů zastupitelstva a volba jejich předsedů. 7) Diskuse 8) Návrh usnesení. 9) Závěr.2.11.2014

 

Archiv:

Starší zápisy z úřední desky jsou k nahlédnutí v úřední době na Obecním úřadě v Bratřicích a mohou být na požádání zaslány e-mailem.