Úřední deska obce Bratřice

Datum Věc Platnost Příloha
13.11.2017 Starosta určil dle par. 14 odst. 1 Volebního zákona minimální počet členů volební komise na 4. Obecní úřad Bratřice tímto oznamuje, že v naší obci byl zřízen jeden volební okrsek se sídlem v budově obecního úřadu, tj. Bratřice 11, pošta 395 01 Pacov.
13.11.2017 Opatření obecné povahy MZ. Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření, a to nejpozději do 31. března 2018. 2. Nařízení uvedené v odstavci 1. se nevztahuje na lesy na území národních parků a na lesy v jejich ochranných pásmech. PDF
06.11.2017 Obec Bratřice zveřejňuje podle par. 39 Zákona o obcích záměr prodeje obecního majetku, pozemku č. 1220/29 o výměře 43 m3, viz přiložený PDF soubor. PDF
06.11.2017 Rozpočtové opatření číslo 5. PDF
20.10.2017 Rozpočtové opatření číslo 4. PDF
20.10.2017 Zveřejnění_oznámení. Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru II/128 Pacov - Lukavec, 2. a 3. stavba PDF
19.10.2017 Zápis ze 23. schůze Zastupitelstva Obce Bratřice. PDF
5.10.2017 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 16.10.2017 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
5.10.2017 Oznámení o čase a místě konání voleb. PDF
4.9.2017 Obec Bratřice tímto oznamuje, že zapisovatelem volební komise byl jmenován pan Vladimír Mářinec, Bratřice 23
28.8.2017 Zápis ze 22. schůze Zastupitelstva Obce Bratřice. PDF
21.8.2017 Starosta obce Bratřice určil na základě par. 14 volebního zákona min. počet členů volební komise na 4. Obecní úřad Bratřice tímto oznamuje, že v naší obci byl zřízen jeden volební okrsek se sídlem v budově obecního úřadu, tj. Bratřice 11, pošta 395 01 Pacov.
21.8.2017 Odpověď: POSKYTNUTÍ INFORMACE: Kross, s.r.o. Blatenská 13/2169, 148 00, Praha 11 IČ: 60473274) PDF
20.8.2017 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 28.8.2017 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
28.7.2017 Odpověď: POSKYTNUTÍ INFORMACE REMA AOS, a.s. (IČO: 04675151, se sídlem Praha 4 – Krč, Antala Staška 510/38, PSČ: 140 00) PDF
28.7.2017 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE REMA AOS, a.s. (IČO: 04675151, se sídlem Praha 4 – Krč, Antala Staška 510/38, PSČ: 140 00) PDF
17.7.2017 Rozpočtové opatření číslo 3 ze dne 26.6.2017 PDF
23.6.2017 Zápis ze 21. schůze Zastupitelstva Obce Bratřice. PDF
12.6.2017 Rozpočtové opatření SOM Stražiště 2/2017. PDF
12.6.2017 Rozpočtové opatření Obce Bratřice číslo 2/2017. PDF
29.5.2016 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 19.6.2017 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
29.5.2017 Závěrečný účet SOM Stražiště za rok 2016. PDF
29.5.2017 Rozpočtové opatření SOM Stražiště 1/2017. PDF
7.5.2017 Zápis ze 20. schůze ZO Bratřice. PDF
3.5.2017 Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad PDF
24.4.2017 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v neděli 7.5.2017 od 19.30 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
10.4.2017 Závěrečný účet za rok 2016. PDF
10.4.2017 Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2016 PDF
4.3.2017 Přehled poskytovaných informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: informace týkající se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci Bratřice. PDF
6.3.2017 Zápis ze 19. schůze ZO Bratřice. PDF
6.3.2017 Rozpočet Obce Bratřice na rok 2017. PDF
6.3.2017 Rozpočtový výhled Obce Bratřice zpracovaný na léta 2015--2018 PDF
6.3.2017 Rozpočtový výhled Obce Bratřice do roku 2021 PDF
27.2.2017 Návrh rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Stražiště na rok 2017: PDF
23.2.2017 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v neděli 5.3.2017 od 19.30 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
4.2.2017 Zápis ze 18. schůze ZO Bratřice. PDF
26.1.2017 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v neděli 5.2.2017 od 19.30 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
30.11.2016 Zápis ze 17. schůze ZO Bratřice. PDF
21.11.2016 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v neděli 4.12.2016 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
14.11.2016 Návrh rozpočtu Obce Bratřice na rok 2017. PDF
7.11.2016 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. PDF
7.11.2016 Zápis ze 16. schůze ZO Bratřice. PDF
31.10.2016 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v neděli 6.11.2016 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
10.10.2016 Zápis ze 15. schůze ZO Bratřice. PDF
Veřejná vyhláška: Aktualizace č. 2 uzemního rozvoje Kraje Vysočina. PDF
26.9.2016 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v neděli 9.10.2016 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
81 19.09.2016 Oznámení o místě a čase konání voleb do zastupiteltstva KRAJE VYSOČINA. PDF
80 22.8.2016 Obec Bratřice tímto oznamuje, že zapisovatelem volební komise byl jmenován pan Vladimír Mářinec, Bratřice 23
79 3.8.2016 Starosta obce určil na základě par. 14 volebního zákona počet členů volební komise na 4. Obecní úřad Bratřice tímto oznamuje, že v naší obci byl zřízen jeden volební okrsek se sídlem v budově obecního úřadu, tj. Bratřice 11, pošta 395 01 Pacov.
18.7.2016 Zápis ze 14. schůze ZO Bratřice. PDF
78 20.6.2016 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná v neděli 1O.7.2016 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
77 20.6.2016 NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BRATŘICE PDF
76 3.6.2016 ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU OBCÍ MIKROREGIONU STRAŽIŠTĚ ZA ROK 2015 PDF
75 3.6.2016 Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod – CZ06Z PDF
74 2.5.2016 Zápis z 13. schůze Zastupitelstva obce Bratřice. PDF
73 18.4.2016 Návrh zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. PDF
72 15.4.2016 13. schůze Zastupitelstva obce Bratřice se koná v neděli 1.5.2016 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
71 4.4.2016 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bratřice za rok 2015. PDF
70 25.2.2016 Rozpočet mikroregionu Stražiště na rok 2016. PDF
60 9.2.2016 Zápis z 12. schůze Zastupitelstva obce Bratřice. PDF
59 1.2.2016 Aktualizace zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.
58 20.1.2016 Rozpočet obce Bratřice na rok 2016. PDF
57 20.1.2016 12. schůze Zastupitelstva obce Bratřice se koná v neděli 7.2.2016 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. RTF
56 28.12.2015 Zápis z 11. schůze Zastupitelstva obce Bratřice. PDF
55 11.12.2015 11. schůze Zastupitelstva obce Bratřice se koná v pondělí 21.12.2015 od 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. 21.12.2015 RTF
54 11.12.2015 Zápis z 10. schůze Zastupitelstva obce Bratřice. PDF
53 30.11.2015 Dle nejnovějšího rozboru pitné vody je voda již v pořádku a její převařování před použitím již není nutné.
52 27.11.2015 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná dne 6.12. 2015 ve 20.00 hod v kanceláři obecního úřadu. 6.12.2015 RTF
51 16.11.2015 Návrh rozpočtu na rok 2016. PDF
50 27.10.2015 Upozornění: Při rozboru pitné vody bylo zjištěno zvýšené množství bakterií, vodu je proto potřeba před použitím převařit. PDF
49 10.10.2015 Zápis z 9. schůze Zastupitelstva obce Bratřice. PDF
48 21.9.2015 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná dne 4.10. 2015 ve 20.00 hod v kanceláři obecního úřadu. 4.10.2015 RTF
47 10.8.2015 Zápis z 8. schůze Zastupitelstva obce Bratřice. PDF
46 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná dne 2.8 2015 ve 20.00 hod v kanceláři obecního úřadu. 2.8.2015 RTF
45 5.6.2015 Závěrečný účet mikroregionu Stražiště za rok 2014. PDF
44 14.5.2015 Zápis z 7. schůze Zastupitelstva obce Bratřice (dále ZO) konané dne 10. 5. 2015 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
43 23.4.2015 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná dne 10.5. 2015 ve 20.00 hod v kanceláři obecního úřadu. 10.5.2015 RTF
42 23.4.2015 Audit za rok 2014. PDF
41 23.4.2015 Závěrečný účet za rok 2014. PDF
40 1.4.2015 Zápis z 6. schůze Zastupitelstva obce Bratřice (dále ZO). PDF
39 20.3.2015 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná dne 29.3. 2015 ve 19.30 hod v kanceláři obecního úřadu. 29.3.2015 RTF
38 6.3.2015 Obec Bratřice vyhlašuje záměr pronájmu pozemků p.č. 1248, 508/1, 1121/130, 547/2 v KÚ Bratřice na 10 let. Nájemce musí hospodařit způsobem řádného hospodáře a udržovat travní porost na uvedených pozemcích. Nájemné bude vzhledem k údržbě pozemku Kč 10/rok. PDF
37 6.3.2015 Zápis z 5. schůze Zastupitelstva obce Bratřice (dále ZO) konané dne 1. 3. 2015 ve 19.30 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích PDF
36 18.2.2015 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná dne 1.3. 2015 ve 19.30 hod v kanceláři obecního úřadu. 1.3.2015 RTF
35 3.2.2015 Zápis z 4. schůze Zastupitelstva obce Bratřice (dále ZO) konané dne 1. 2. 2015 ve 19.30 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích PDF
34 20.1.2015 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná dne 1.2. 2015 ve 19.30 hod v kanceláři obecního úřadu. 1.2.2015 RTF
33 31.1.2015 Rozpočet_2015_příjmy PDF
32 31.1.2015 Rozpočet_2015_příjmy_nedaňove PDF
31 31.1.2015 Rozpočet_2015_výdaje PDF
30 5.1.2015 Zápis z 3. schůze Zastupitelstva obce Bratřice (dále ZO) konané dne 4. 1. 2015 ve 19.30 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
29 5.1.2015 ZO schvaluje vypsání výběru firmy na práci v obecních lesích na rok 2015. Zájemci se mohou hlásit písemně do 31.1.2015. Podmínkou je ŽL na lesní činnost.
28 ROK 2014
27 19.12.2014 Obec Bratřice tímto podle par. § 39 Zákona o obcích zveřejňuje záměr prodeje pozemku 494/44 o výměře 122 m2 a 494/45 o výměře 20 m2. PDF
26 19.12.2014 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná dne 4.1. 2015 ve 19.30 hod v kanceláři obecního úřadu. 4.1.2015 RTF
25 9.12.2014 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím území. PDF
24 9.12.2014 Zápis z 2. schůze Zastupitelstva obce Bratřice (dále ZO) konané dne 7.12. 2014 ve 19.30 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích PDF
23 28.11.2014 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná dne 7.12. 2014 ve 19.30 hod v kanceláři obecního úřadu. 7.12.2014 RTF
22 5.11.2014 Zápis z 1. schůze Zastupitelstva obce Bratřice (dále ZO) konané dne 3.11. 2014 ve 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích. PDF
21 5.11.2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bratřice (dále ZO), konaného dne 2. listopadu 2014 od 20:00 hodin. PDF
20 20.10.2014 Zasedání Zastupitelstva obce Bratřice se koná dne 3.11. 2014 ve20.0 hod v kanceláři obecního úřadu. 3.11.2014 RTF
19 20.10.2014 Ustavující schůze Zastupitelstva obce Bratřice se koná dne 2. 11. 2014 v 20.00 hod v kanceláři obecního úřadu v Bratřicích Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 2) Kontrola osvědčení o zvolení. 3) Složení slibu členů zastupitelstva obce. 4) Volba volební a návrhové komise. 5) Volba starosty obce a místostarosty. 6) Zřízení výborů zastupitelstva a volba jejich předsedů. 7) Diskuse 8) Návrh usnesení. 9) Závěr. 2.11.2014

 

Archiv:

Starší zápisy z úřední desky jsou k nahlédnutí v úřední době na Obecním úřadě v Bratřicích a mohou být na požádání zaslány e-mailem.